10 największych więzień w Polsce

10 lipca 2020

zpozdrowieniem-wiezienie-mur-drut-kolczasty-Liczba zakładów karnych w Polsce nie jest stała, co jakiś czas coś się w systemie zmienia. Niemniej, w ostatnich latach w kraju działało około 90 zakładów karnych.

Do tej liczby należy doliczyć jeszcze oddziały zewnętrzne, które podlegają jurysdykcji różnych placówek i do niedawna było ich niespełna 40. Oto lista 10 największych – pod względem pojemności (liczby dostępnych miejsc) – więzień w Polsce.

  1. Zakład Karny Warszawa – Białołęka z 1773 miejscami dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy. Dysponuje oddziałem aresztu śledczego, oddziałem zamkniętym dla młodocianych przestępców oraz półotwartym oddziałem dla odbywających karę po raz pierwszy.
  2. Zakład Karny Wrocław nr 1 z 1549 miejscami dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy. Posiada oddział aresztu śledczego dla mężczyzn, dla kobiet oraz oddziały terapeutyczne, oddział dla młodocianych i półotwarty oddział męski.
  3. Zakład Karny Wronki z 1486 miejscami dla recydywistów. Dysponuje oddziałami półotwartymi oraz terapeutycznymi – dla osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym. Ponadto, w zakładzie mogą przebywać osadzeni uzależnieni od alkoholu lub innych substancji.
  4. Zakład Karny Czarne z 1434 miejscami dla mężczyzn, którzy zostali pozbawieni wolności po raz pierwszy. Dysponuje oddziałem dla recydywistów oraz oddziałami aresztu śledczego i terapeutycznymi.
  5. Zakład Karny Kamińsk dla recydywistów penitencjarnych z 1307 miejscami. Dysponuje oddziałem półotwartym.
  6. Zakład Karny Iława z 1272 miejscami dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem dla młodocianych, aresztem śledczym i licznymi oddziałami – również terapeutycznymi.
  7. Zakład Karny Rzeszów Załęże z 1245 miejscami dla recydywistów. Posiada oddziały dla osadzonych po raz pierwszy, dla aresztowanych tymczasowo, oddziały terapeutyczne oraz dla osadzonych, którzy uznani zostali za szczególnie niebezpiecznych.
  8. Zakład Karny Włocławek z 1201 miejscami dla mężczyzn, którzy są osadzeni po raz pierwszy. Dostępne tu są oddziały aresztu śledczego, zamknięty oddział dla młodocianych, oddziały półotwarte, oddział dla osadzonych wymagających szczególnych warunków, gwarantujących wzmożoną ochronę społeczeństwa oraz oddziały terapeutyczne.
  9. Zakład Karny Nowogard z 1162 (Nowogard i Płoty łącznie) miejscami dla mężczyzn recydywistów z oddziałami aresztu śledczego, terapeutycznym oraz oddziałem zewnętrznym w Płotach.
  10. Zakład Karny Potulice z 1145 miejscami dla mężczyzn osadzonych po raz pierwszy, kobiet i mężczyzn, którzy muszą być poddani hospitalizacji, tymczasowo aresztowanych i skazanych z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Dysponuje oddziałami aresztu śledczego dla mężczyzn, oddziałem dla młodocianym i oddziałami terapeutycznymi.
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani