Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

Kleczkowska 35
50-211 Wrocław
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:71 327 26 00
e-mail:zk_1_wroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest wyłącznie telefonicznie pod numerem 713272634 w dni robocze od środy do piątku w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach:czwartek, piątek, sobota i niedziela w godzinach od 8:30 do 15:00.

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu – w swojej obecnej strukturze Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu działa od września 1996 roku. W skład infrastruktury jednostki wchodzą trzy budynki penitencjarne, budynek administracyjny, budynki gospodarcze, budynek dawnego szpitala oraz mury i teren obejmujący powierzchnię ponad 3 hektarów. Jednostka może pomieścić 1555 osadzonych.

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest zakładem zamkniętym dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz zakładem półotwartym również dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto, znajdują się tu oddział aresztu śledczego dla mężczyzn, oddział aresztu śledczego dla kobiet oraz zakład zamknięty dla młodocianych. Do zakładu trafiają osoby zarówno zgłaszające się dobrowolnie, jak i doprowadzone do odbycia kary pozbawienia wolności. Istnieją także cele przejściowe dla osadzonych czasowo przetransportowanych na polecenie organów wymiaru sprawiedliwości z różnych miast, co prowadzi do dużej różnorodności populacji osadzonych pod względem klasyfikacji.

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu prowadzone są różnorodne działania terapeutyczne. Znajdują się tu dwa wyspecjalizowane oddziały terapeutyczne dla osadzonych uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz pracownia rehabilitacji ruchowej, gdzie realizowane są zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarzy. Działa tu również Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie ponad 200 osadzonych co roku kontynuuje edukację w ramach szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego oraz kursów zawodowych.

Na terenie jednostki funkcjonuje także sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW) licząca 16 funkcjonariuszy z dowódcą, która podlega bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu. GISW wspiera działania ochronne zgodnie z wewnętrznymi zasadami zakładu.

Od końca 2018 roku pod Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu podlega także Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy, który jest jednostką zamkniętą dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. Oddział ten ma także jednostkę terapeutyczną dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Kleczkowska | Paczka Wrocław | e-Paczka Wrocław | e-Paczka Ciupagi | Wypiska Kleczkowska | Wypiska Wrocław

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani