Kontakt

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących  zasad dostarczania paczek, udzielania widzeń w aresztach śledczych i zakładach karnych proszę się nie krępować tylko śmiało pisać!

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Odpowiadamy na e-maile, wiadomości na Facebooku oraz listy.

Serwis internetowy zpozdrowieniem.pl

ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa

e-mail: kontakt@zpozdrowieniem.pl


Podmiot odpowiedzialny:

GREAT IDEAS sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa

NIP 7010452606 | REGON 360311497 | KRS 0000534818

Santander Bank Polska: 22 1090 2590 0000 0001 3717 8456


Dane do przelewu zza granicy:

IBAN: PL 22 1090 2590 0000 0001 3717 8456

SWIFT: WBKPPLPP


Adres do składania reklamacji:

GREAT IDEAS sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33/13 | 00-029 Warszawa


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534818, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.

Nasza firma jest zarejestrowana jako Biuro Usług Płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pod numerem: BP2017/2017.


#Aresztsledczy #ZakladKarny #SluzbaWiezienna #SW #Wypiska #Bezpiecznie #Szybko #Przelewy24 #PaczkaSpozywcza #PaczkaHigieniczna #ZelaznaKasa  #‎Wiezniowie‬  ‪#‎WymiarSprawiedliwosci‬ #Skazani #Tymczasowoaresztowani #MinisterstwoSprawiedliwosci

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML