Wzory pism

podanie, podpis, oświadczenie, wzór, wniosek, prośba, pismo, wzory pismPodanie, wniosek czy prośba – wybierz gotowy wzór pisma. 

Wielu z nas nie wie jak ma wyglądać pismo adresowane do organów Państwowych takich jak: Prokuratura, Areszt Śledczy, Zakład Karny, Sąd czy też Służba Więzienna. Pamiętajcie, że nie ma w tym nic złego. Przecież nie piszemy takich pism codziennie. Do wyboru mamy kilka form (wzory pism), których używa się najczęściej np: podanie, wniosek lub prośba.

Aby nasze pismo było traktowane poważnie i zostało jak najszybciej rozpatrzone (bo na tym najbardziej nam zależy) musi zawierać pewne elementy (informacje) w zależności od tego w jakiej sprawie piszemy i do kogo. Jeżeli nasza prośba nie będzie zawierała wszystkich potrzebnych informacji takie pismo będzie odrzucone lub będziemy proszeni o uzupełnienie. To wszystko będzie wydłużało proces wydania decyzji.

Poniżej przedstawiamy wzory pism, które systematycznie będziemy uzupełniać:

Wzory pism – znajdują się poniżej w formie PDF oraz WORD.

Prokuratura

 1. Prośba o udzielenie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. (dla osoby pełnoletniej idącej na widzenie)
 2. Prośba o udzielenie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. (dla osoby małoletniej idącej na widzenie – UWAGA: dokument musi wypełnić i podpisać opiekun prawny) – Wersja PDF
 3. Prośba o udzielenie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. (dla osoby małoletniej idącej na widzenie – UWAGA: dokument musi wypełnić i podpisać opiekun prawny) – Wersja edytowalna WORD
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez podejrzanego (dla osoby aresztowanej/ telefon do obrońcy) – Wersja PDF
 5. Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez podejrzanego (dla osoby aresztowanej/ telefon do obrońcy) – Wersja edytowalna WORD

Sąd

 1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. (Wersja PDF – do wydrukowania i usupełnienia ręcznie długopisem)
 2. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. (Wersja RTF – do wypełnienia na komputerze i następnie do wydrukowania)
 3. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (Wersja PDF)

Służba Więzienna (SW)

 1. Podanie o udzielenie informacji o miejscu pobytu osoby osadzonej. (więcej informacji znajdziesz tutaj)
 2. Podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla AŚ (więcej informacji znajdziesz tutaj)
 3. Podanie o zgodę na widzenie internetowe przez komunikator Skype dla ZK (więcej informacji znajdziesz tutaj)
 4. Wniosek o zmianę miejsca odbywania kary (PDF – wydrukuj i wypełnij długopisem)
 5. Wniosek o zmianę miejsca odbywania kary (MS Word – do edycji na komputerze)
 6. Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia badań (PDF – wydrukuj i wypełnij długopisem)
 7. Wniosek w przedmiocie przeprowadzenia badań (MS Word – do edycji na komputerze)

Jeżeli brakuje tutaj wzoru jakiego szukasz powiedz nam o tym! Skontaktuj się z nami.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani