Widzenia internetowe, online, za pośrednictwem Skype.

6 grudnia 2017

Widzenia internetowe, online, za pośrednictwem Skype zpozdrowieniemWidzenie to widzenie! Najważniejszy dzień w miesiącu. Trzeba się odstroić, kupić coś do przechrupania żeby nie siedzieć przy pustym stole i jest miło 🙂 Oczywiście jak na dostępne warunki. Widzenia mogą się odbywać przy stoliku, przez szybę tzw. pleksę lub z dozorem w oddzielnej sali, ale co w przypadku jeśli najbliższa osoba przesiaduje w areszcie śledczym 400 km od naszego miejsca zamieszkania lub przebywamy za granicą i nie możemy pozwolić sobie na co miesięczne wizyty w kraju?

Służba Więzienna doposażyła areszty śledcze i zakłady karne w komputery z zainstalowanym darmowym komunikatorem Skype. Nie są one dostępne dla każdego.

Po złożeniu przez osobę najbliższą i osobę osadzoną wniosku o możliwość widzenia internetowego (online) do Dyrektora jednostki penitencjarnej, wychowawca udziela – bądź nie – jednorazowe pozwolenie na taką formę kontaktu z najbliższą rodziną. W pierwszej kolejności możliwością kontaktu objęci zostają skazani będący rodzicami (opiekunami prawnymi dzieci do lat 15) cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

We wniosku możemy poprosić o konkretny termin i godzinę takiej rozmowy. Jednak musimy pamiętać, że taki komputer dający możliwość wideorozmów przez Skype najczęściej jest jeden na całą jednostkę i zawsze jest kilku chętnych. Pamiętajmy, że rozmowy prowadzone przez Skype mogą podlegać kontroli administracji jednostki penitencjarnej. Dlatego też prosimy nie kombinować i dzwonić tylko do osoby podanej we wniosku.

Pamiętaj, że w celu przeprowadzenia wideorozmowy przez Skype osadzony musi mieć login i hasło do swojego konta. Jednostka nie posiada swojego firmowego konta, z którego osadzeni mogą prowadzić rozmowy z najbliższymi.

Najczęściej jest tak, że osobie osadzonej przysługuje jedna rozmowa w tygodniu. Niestety nieudana próba połączenia traktowana jest jako realizacja uprawnienia do wideorozmowy na Skype. Czas rozmowy wynosi od 10 – 15 minut od momentu próby nawiązania połączenia.

Podane powyżej informacje jak np. długości wideorozmowy lub częstość jej odbywania mogą się różnić w każdej jednostce. Jest to uwarunkowane porządkiem wewnętrznym, który w każdym areszcie śledczym/ zakładzie karnym jest inny.

Jako uzasadnienie można podać np. dużą odległość między miejscem zamieszkania, a jednostką penitencjarną, w której przebywa osadzony/a; brak możliwości udania się na widzenie ze względu na czas i godziny wykonywanej pracy.

Wzór podania do pobrania:

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani