Zakład Karny w Iławie

1 maja 14
14-200 Iława
woj. warmińsko-mazurskie
Zobacz na mapie
telefon:89 649 45 15
e-mail:zk_ilawa@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia realizowane są w nastepujących dniach i godzinach:

- czwartek i niedziela: 8:00– 15:00 dla osób tymczasowo aresztowanych,

- czwartek, piątek, sobota i niedziela: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych, w tym:

dla osadzonych odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego widzenia odbywają się w następujących godzinach;

nieparzysty tydzień roku w czwartek i sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00 ,

parzysty tydzień roku w piątek i niedzielę w godzinach od 8:00 do 12:00

w pozostałych ww. dniach i godzinach realizowane będą widzenia dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego

- we wszystkie dni tygodnia: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

Widzenia realizowane są w 5 turach:

1) 8:00 - 9:00

2) 9:30 - 10:30

3) 11:00 - 12:00

4) 12:30 - 13:30

5) 14:00 - 15:00

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem:

89 644 53 65

lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

widzenia_ilawa@sw.gov.pl

w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Zakład Karny w Iławie jest zamkniętym zakładem penitencjarnym dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz dla młodocianych. Jego pojemność wynosi 1273 miejsca. Od 1 grudnia 2018 roku, Areszt Śledczy w Działdowie został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Iławie. W zakładzie funkcjonują następujące oddziały:

 • Areszt śledczy,
 • Zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
 • Zakład karny typu półotwartego dla młodocianych,
 • Oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Przy zakładzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, które prowadzi nauczanie na różnych poziomach:

 • Szkoła Podstawowa dla Młodocianych,
 • Gimnazjum dla Dorosłych,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Oferowane są również kwalifikacyjne kursy zawodowe, takie jak:

 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich (zawód: stolarz),
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (zawód: ślusarz),
 • Montaż systemów suchej zabudowy,
 • Wykonywanie robót malarskich-tapicerskich.

Historia jednostki

Iława to malownicze miasto na Pojezierzu Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim, otoczone lasami, jeziorami i rzekami. Leży nad południowym brzegiem Jeziora Jeziorak, najdłuższego jeziora rynnowego w Polsce, i ma w swoim obrębie największą wyspę śródlądową w Europie – Wielką Żuławę. Miasto założył w 1305 roku komtur krzyżacki Sieghard von Schwarzburg, nadając mu jednocześnie prawa miejskie. Przez wieki Iława była niszczona i odbudowywana, pozostając przez długi czas w granicach Prus, a później Niemiec. Dopiero w 1945 roku miasto zostało przyłączone do Polski.

Pod pruskim panowaniem w Iławie (wówczas Deutsch Eylau) powstał kompleks koszarowy dla Pruskiego Pułku Artylerii Polowej, obejmujący budynki mieszkalne, stajnie, budynki gospodarcze, działownie artyleryjskie oraz kasyno oficerskie. Iława była wówczas typowym miastem garnizonowym. Kompleks koszarowy działał do końca II wojny światowej, a po jej zakończeniu został przejęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a później przekazany Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego.

Więzienie w Iławie zostało utworzone na mocy rozkazu MBP z dnia 19 czerwca 1949 roku. Pierwsi więźniowie zostali osadzeni jeszcze w czerwcu tego roku.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Iława  | e-Paczka Iława | Wypiska Iława | Widzenia Iława

Zakład Karny w Iławie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›