Zakład Karny we Wronkach

Partyzantów 1
64-510 Wronki
woj. wielkopolskie
Zobacz na mapie
telefon:67 25 45 000
e-mail:zk_wronki@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są dla osadzonych we wtorki, piątki, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.30 do 14.30.

Zgłoszeń dokonuje osoba bliska w formie telefonicznej pod numerem telefonu 067 254 96 39, w godzinach od 10:00 do 14:30 w poniedziałki, środy lub czwartki.

Zakład Karny we Wronkach obecnie pełni funkcję zamkniętego zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych, a także półotwartego zakładu karnego dla tej samej grupy. Ponadto, posiada oddziały terapeutyczne dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych od narkotyków, alkoholu oraz dla skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną. Całkowita pojemność jednostki wynosi 1465 miejsc.

W Zakładzie Karnym we Wronkach działa również Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego. Od 2018 roku, kiedy więziennictwo przejęło te funkcje od podmiotów zewnętrznych, utworzono 25 takich zespołów w całym kraju. Od lutego 2020 roku, zespoły te zostały przekształcone w samodzielne Działy Dozoru Elektronicznego.

System dozoru elektronicznego (SDE) umożliwia odbywanie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kontrola skazanych odbywa się przy użyciu elektronicznych urządzeń monitorujących. Kara w systemie SDE jest realizowana na mocy decyzji sądu penitencjarnego, a skazani muszą przestrzegać określonych zasad, takich jak pozostawanie w wyznaczonym miejscu w określonych godzinach, noszenie nadajnika oraz wykonywanie nałożonych obowiązków.

Od 1 grudnia 2018 roku, Areszt Śledczy w Szamotułach został włączony w strukturę Zakładu Karnego we Wronkach i przekształcony w jego Oddział Zewnętrzny. Oddział w Szamotułach przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych, którzy pozostają do dyspozycji prokuratur rejonowych i sądów rejonowych w okolicznych miastach. Oddział ma pojemność 201 miejsc, z czego 82 miejsca przeznaczone są dla recydywistów penitencjarnych w zakładzie półotwartym.

Areszt w Szamotułach ma swoje początki w dwudziestoleciu międzywojennym. W jego sąsiedztwie znajdował się sąd grodzki, który spłonął po II wojnie światowej. Początkowo składał się z jednego budynku, ale w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przeszedł gruntowny remont, a jego teren został powiększony o nowe budynki administracyjne i gospodarcze. Jednostkę ponownie oddano do użytku 1 października 1983 roku.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Wronki  | e-Paczka Wronki | Wypiska Wronki

Zakład Karny we Wronkach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani