Oddział Zewnętrzny w Szamotułach

al. 1 Maja 5
64-500 Szamotuły
woj.
Zobacz na mapie
telefon:61 29 21 345
e-mail:as_szamotuly@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia osadzonych odbywają się:

- dla skazanych w soboty oraz drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godzinach od 08:00 do 16:00.;

- dla tymczasowo aresztowanych w piątki oraz pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godzinach od 08:00 do 16:00,

a ponadto w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia od 8.00 do 10.00 dla tymczasowo aresztowanych, od 10.00 do 16.00 dla skazanych oraz w poniedziałek w trakcie Świąt Wielkanocnych od 8.00 do 10.00 dla tymczasowo aresztowanych, od 10.00 do 16.00 dla skazanych.

Zgłoszeń na widzenie dokonuje osoba bliska w formie telefonicznej pod numerem telefonu 061 29 28 644, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Od 1 grudnia 2018 roku Areszt Śledczy w Szamotułach został zintegrowany z Zakładem Karnym we Wronkach, przekształcając się w jego Oddział Zewnętrzny. Oddział ten jest przeznaczony dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych, którzy pozostają do dyspozycji prokuratur i sądów rejonowych z okolicznych miast. Ma pojemność 201 miejsc, z czego 82 przeznaczone są dla recydywistów penitencjarnych w półotwartym zakładzie.

Areszt w Szamotułach powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Początkowo składał się z jednego budynku, a w sąsiedztwie znajdował się sąd grodzki, który spłonął po II wojnie światowej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych areszt przeszedł gruntowną modernizację, a teren został rozszerzony o nowe budynki administracyjne i gospodarcze. Jednostka została ponownie oddana do użytku 1 października 1983 roku.

W październiku 2005 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach, który został oddany do użytku 19 czerwca 2008 roku. Budynek ten sąsiaduje z terenem aresztu i jest z nim połączony podziemnym przejściem. Oddział Zewnętrzny w Szamotułach ściśle współpracuje z organami administracji publicznej. Osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach są zatrudnieni zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, wykonując prace charytatywne na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły oraz Powiatu Szamotulskiego.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Szamotuły  | e-Paczka Szamotuły | Wypiska Szamotuły

Oddział Zewnętrzny w Szamotułach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani