Zakład Karny w Nowogardzie

Zamkowa 7
72-200 Nowogard
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:91 432 66 00
e-mail:zk_nowogard@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godz :

a) niedziela 8:00 – 16:00;

b) poniedziałek 10:00 – 16:00;

c) wtorek 10:00 – 13:30.

2. Rejestracja osób do udziału w widzeniu odbywa się w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, w godzinach od 8.00 do 11.00:
1) telefonicznie pod numerem telefonu 91 432 66 45;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) widzenia_zk_nowogard@sw.gov.pl

Widzenia odbywają się w turach:

1) niedziela:

a) I tura: 8:00 – 09:30

b) II tura: 10:00 – 11:30

c) III tura: 12:00 – 13:30

d) IV tura: 14:00 - 16:00

2) poniedziałek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30

c) III tura: 14:00 – 16:00

3) wtorek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30
8:00 - 16:00

Zakład Karny w Nowogardzie

Zakład Karny w Nowogardzie to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla mężczyzn recydywistów. Znajdują się tu również oddziały: areszt śledczy, zakład karny typu zamkniętego dla osób odbywających karę po raz pierwszy, oraz oddział terapeutyczny dla recydywistów uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Jednostka dysponuje również celami dla tymczasowo aresztowanych.

Oddział Zewnętrzny w Płotach

Zakład posiada Oddział Zewnętrzny w Płotach, który funkcjonuje jako zakład karny typu otwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, z dodatkowymi oddziałami typu półotwartego dla dorosłych i otwartego dla młodocianych, a także półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.

Pojemność

Na dzień 15 marca 2018 roku, decyzją Dyrektora Generalnego SW, pojemność Zakładu Karnego w Nowogardzie wynosi 860 miejsc, a Oddziału Zewnętrznego w Płotach – 302 miejsca, co łącznie daje 1162 miejsca zakwaterowania, co czyni go największą jednostką w okręgu szczecińskim.

Rys Historyczny Zakładu Karnego w Nowogardzie

Historia zakładu sięga początku XIX wieku, kiedy to na miejscu dawnego zamku Ebersteinów powstało więzienie. Początkowo zamek zamieniono na więzienie i zakład wychowawczy w 1817 roku pod nadzorem budowniczego Blocka. Pierwsi więźniowie trafili tu w 1820 roku. W ciągu XIX wieku na dziedzińcu powstały warsztaty, kościół oraz budynek administracyjny. Więźniowie zajmowali się m.in. produkcją obuwia, tkactwem, tapicerstwem i stolarstwem.

W połowie XIX wieku więzienie w Nowogardzie było jednym z największych zakładów produkcyjnych w mieście. Po I wojnie światowej funkcjonowało jako więzienie karne, a od 1937 roku jako więzienie dla młodocianych. Po II wojnie światowej więzienie wznowiło działalność w czerwcu 1945 roku, a w 1949 roku mieściło aż 3500 osadzonych, w tym 2000 Niemców. W latach 1950-51 powstały ośrodki pracy. W latach 1973-75 przeprowadzono remont, zmieniając charakter historycznych budynków.

Podczas buntów w 1989 roku spalono dwa budynki, które później rozebrano. Jedną z zachowanych piwnic jest cela śmierci, w której wykonywano egzekucje do 1978 roku. Obecnie zakład posiada zwartą zabudowę typu pawilonowego, otoczony fosą.

Modernizacja

W 2008 roku zrealizowano budowę nowoczesnego pawilonu mieszkalnego dla osadzonych, który otwarto w grudniu 2008 roku, a zasiedlono w lutym 2009 roku.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Nowogard | e-Paczka Nowogard | Wypiska Nowogard | Widzenia Nowogard

Zakład Karny w Nowogardzie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›