Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie

Koszalińska 2
72-310 Płoty
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:91 385 27 20
e-mail:zk_nowogard@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:00.
Widzenia odbywają się w turach:
a) I tura: 8:00 – 10:00;

b) II tura: 10:00 – 13:00

c) III tura: 13:00 – 15:00

Rejestracja osób do udziału w widzeniu odbywa się w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, w godzinach od 8.00 do 11.00:
1) telefonicznie pod numerem telefonu 91 432 66 45;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) widzenia_zk_nowogard@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie

Oddział Zewnętrzny w Płotach to zakład karny typu półotwartego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych oraz młodocianych. Na mocy decyzji Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2021 roku, pojemność zakładu została ustalona na 302 miejsca.

Rys Historyczny

Początki zakładu karnego w Płotach sięgają 1 stycznia 1970 roku, kiedy Kodeks Karny wprowadził karę aresztu wojskowego, mającą być wykonywaną w specjalnych zakładach karnych. Pierwotne zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 czerwca 1970 roku nie określało jednak konkretnego zakładu, co powodowało, że wojskowi odbywali kary w jednostkach wspólnie z cywilnymi przestępcami.

W wyniku sympozjum zorganizowanego przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie w czerwcu 1972 roku, podjęto decyzję o konieczności odizolowania żołnierzy skazanych za przestępstwa wojskowe od przestępców kryminalnych. Postanowiono przystosować obiekt koszarowy po Jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju w Płotach na zakład karny. Przekazano go Ministerstwu Sprawiedliwości, a 21 grudnia 1972 roku przewieziono tam grupę skazanych żołnierzy.

Początkowo zakład funkcjonował jako filia jednostki nowogardzkiej, jednak 27 lutego 1973 roku powołano samodzielny Zakład Karny w Płotach, przeznaczony dla skazanych mężczyzn odbywających karę aresztu wojskowego. Zakład charakteryzował się obecnością zarówno funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i zawodowych żołnierzy odpowiedzialnych za resocjalizację i szkolenie wojskowe osadzonych.

Zakład Karny w Płotach funkcjonował jako samodzielna jednostka do 5 lipca 2001 roku, kiedy to decyzją Ministra Sprawiedliwości został przekształcony w Oddział Zewnętrzny podległy Zakładowi Karnemu w Nowogardzie. W 2008 roku przeprowadzono gruntowną modernizację oddziału, budując nowoczesny oddział mieszkalny dla skazanych, budynek bramy z garażami, boisko, zaplecze logistyczne z magazynami, nowoczesną kuchnię i salę widzeń. Rozbudowano również budynek administracyjny. Nowa kaplica, zastępująca dotychczasową improwizowaną kaplicę, została otwarta i poświęcona w grudniu 2008 roku, a osadzeni zostali przeniesieni do nowych budynków w lutym 2009 roku.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Płoty | e-Paczka Płoty | Wypiska Płoty | Widzenia Płoty

Oddział Zewnętrzny w Płotach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›