Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

Ciupagi 1
03-016 Warszawa
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(22) 321-76-50 / (22) 811-15-37
e-mail:as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza (druk do pobrania na stronie jednostki )elektronicznie na podany adres mailowy: widzeniaASWB@sw.gov.pl.
Wypełniony formularz należy przesłać na wskazany adres mailowy, w dniu robocze od poniedziałku do czwartku, dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych na niedzielę - zgłoszenia należy składać w czwartek, w godzinach 08:00 - 11:00, zgodnie z harmonogramem zapisu na widzenia.

Zapisy telefoniczne pod numerem +48 22/32-17-400 realizowane są w godzinach 11:00 - 12:30 w dni robocze od poniedziałku do czwartku, dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych na niedzielę - zgłoszenia należy składać w czwartek.

Widzenia osadzonych niezatrudnionych odbywają się według następującego porządku:

w środę

A, D, H, M, L, S, Ś, W, Y

w czwartek

C, Ć, E, F, G, I, J, K, N, V, Z

w piątek

B, Ł, O, P, Q, R, U, T, X, Ż, Ź

w pierwszą sobotę albo pierwszą niedzielę miesiąca

C, Ć, G, Q, S, U, X

w drugą sobotę albo drugą niedzielę miesiąca

A, D, H, M, L, Ś, W, Y

w trzecią sobotę albo trzecią niedzielę miesiąca

E, F, I, J, K, N, V, Z

w czwartą sobotę albo czwartą niedzielę miesiąca

B, Ł, O, P, R, T, Ż, Ź

Widzenia osadzonych zatrudnionych poza oddziałem mieszkalnym, z oddziału terapeutycznego oraz skazanych uczniów z CKU odbywają się w każdą sobotę i niedzielę.

Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej w godz. 8:00 – 11:00 oraz telefonicznej w godz. 11:00 - 12:30 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na środę;

2) we wtorek – na czwartek;

3) w środę – na piątek;

4) w czwartek – na sobotę i niedzielę;

5) w piątek, sobotę i niedzielę zgłoszenia nie będą przyjmowane.

6. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek aresztu śledczego:

1) pierwsza tura – od godz. 7.30 do godz. 8.00;

2) druga tura – od godz. 8.45 do godz. 9.15;

3) trzecia tura – od godz. 10.45 do godz. 11.15;

4) czwarta tura – od godz. 12.15 do godz. 13.15.

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce jest placówką Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie, zajmującą się wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych, skazanych odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów oraz skazanych odbywających karę po raz pierwszy w półotwartym zakładzie karnym.

Dodatkowo, areszt przyjmuje:

  • mężczyzn na badania w ośrodku diagnostycznym,
  • tymczasowo aresztowanych poruszających się na wózku inwalidzkim,
  • skazanych uzależnionych od alkoholu (oddział terapeutyczny),
  • skazanych skierowanych na nauczanie w CKU,
  • uczestników programu substytucji metadonowej.

Areszt posiada 1767 miejsc. Realizuje zadania związane z tworzeniem i organizacją oddziałów penitencjarnych zgodnie z instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Kompleks składa się z dziewięciu pawilonów penitencjarnych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, z mieszkaniami dla uczniów oraz pokojami do spotkań i przesłuchań, połączonych podziemnymi korytarzami.

Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęło działalność 1 września 2005 roku. Oferuje naukę na poziomie liceum oraz kursy zawodowe. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pracownie dydaktyczne i zawodowe, umożliwiające przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych. Centrum zapewnia możliwość uzupełnienia wykształcenia do poziomu średniego, w tym egzamin dojrzałości. Studio TVB 7 i radiowęzeł działają jako centrum kulturalno-oświatowe. Wydawany jest dwumiesięcznik „Głos Białołęki”, który w 2016 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie „Szpalty za Kratą”. Areszt współpracuje z różnymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami.

W 2016 roku powstał oddział terapeutyczny ATLANTIS dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Historia aresztu sięga 1951 roku, kiedy to władze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zarządziły budowę dużego więzienia centralnego w okolicach Warszawy. Budowę rozpoczęto w 1959 roku, a w latach 1960-1963 powstały pierwsze pawilony. W latach 70. połączono je tunelami podziemnymi. Pierwszym naczelnikiem był Ludwik Rokicki. W latach 1981-1982, podczas stanu wojennego, areszt stał się ośrodkiem internowania dla działaczy „Solidarności”. W 2011 roku, na 30-lecie stanu wojennego, umieszczono tablicę upamiętniającą internowanych.

Dział Dozoru Elektronicznego funkcjonuje w zakładach karnych w Przytułach Starych, Siedlcach oraz w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Od 1 lipca 2023 roku działa Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego, który realizuje czynności techniczne związane z dozorem elektronicznym, współpracując z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym. Zespoły SDE odpowiadają za instalację, deinstalację i kontrolę urządzeń monitorujących, zapewniając reakcję w promieniu do 200 km od jednostki macierzystej. Nadzór nad działaniami sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani