Klasyfikacja osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych

10 lutego 2017

Klasyfikacja osób osadzonych zpozdrowieniemW jednostkach penitencjarnych takich jak areszt śledczy i zakład karny obowiązuje klasyfikacja osób osadzonych.

Klasyfikacja osób osadzonych (skazanych w zakładach karnych i oczekujących na wyrok w aresztach śledczych) jest stosowana dla bezpieczeństwa więźniów i utrzymania porządku panującego w jednostkach. Dzięki klasyfikacji więźniowie są kierowani do odpowiednich zakładów konkretnego typu, grupy oraz celi. Zapobiega to umieszczaniu np. recydywistów, skazanych za zabójstwo razem z osadzonymi odsiadującymi karę za poruszanie się samochodem bez prawa jazdy.

Klasyfikacji skazanych dokonuje się mając na względzie w szczególności (Art. 82. §2 KKW):
1) płeć,
2) wiek,
3) uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności,
4) umyślność lub nieumyślność czynu,
5) czas pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności,
6) stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
7) stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego,
8) rodzaj popełnionego przestępstwa.

 

Podstawą klasyfikacji są badania osobopoznawcze.

Organy, które mogą przydzielić skazanego do konkretnej grupy są: sąd oraz komisja penitencjarna.


 Grupy i podgrupy klasyfikacyjne

Rodzaje zakładów karnych oznacza się literami:

 • M – dla młodocianych
 • P – dla odbywających karę po raz pierwszy
 • R – dla recydywistów penitencjarnych
 • W – dla odbywających karę aresztu wojskowego

Typy zakładów karnych oznacza się cyframi

 • 1 – typu zamkniętego
 • 2 – typu półotwartego
 • 3 – typu otwartego

System wykonania kary oznacza się literami

 • p – programowanego oddziaływania
 • t – terapeutyczny
 • z – zwykły
 • u – skazany, który został przypisany do innego systemu niż powinien (w przypadku spełnienia szczególnych okoliczności – § 52 ust. 2)

_______________________

1. Art. 82. Kodeks Karny Wykonawczy

2. Art. 74. Kodeks Karny Wykonawczy

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani