Zakład Karny we Włocławku

Bartnicka 10
87-809 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(54) 235-03-00
e-mail:zk_wloclawek@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w środy i niedziele, w godzinach 8:00-15:25.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy i niedziele, z wyłączeniem ostatniej środy i drugiej niedzieli każdego miesiąca, w godzinach od 9:40-13:25.

3. Widzeń nie udziela się: w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada.

4. Widzeń udziela się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz jeden z dwóch dni wchodzących w skład Świąt Bożego Narodzenia.

5. Widzeń udziela się tylko i wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej osób odwiedzających.

6. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w poniedziałki (na widzenia w środy) i czwartki (na widzenia w niedziele) w godzinach od 7:45 do 15.15 pod numerem telefonu 54 235 03 33. Zapisy dokonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

7. Zapisy prowadzone będą w tygodniu w którym będą odbywać się widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

Zakład Karny we Włocławku to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla mężczyzn, którzy odbywają karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych. Zakład posiada oddziały: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych po raz pierwszy, oraz półotwartego zakładu karnego dla młodocianych. Całkowita pojemność wynosi 1320 miejsc. Dodatkowo, w zakładzie znajduje się oddział dla osadzonych wymagających wzmożonej ochrony oraz oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków lub substancji psychotropowych. Od 1 stycznia 2022 roku jednostka podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi.

Zakład Karny we Włocławku ma krótką, choć intensywną historię. W okresie okupacji, w Mielęcinie koło Włocławka, powstał obóz dla jeńców wojennych. Po wojnie obiekt ten przekształcono, umieszczając tam jeńców wojennych oraz osoby narodowości niemieckiej i kolaborantów. Po repatriacji Niemców oraz amnestii, obóz stał się miejscem dla skazanych za przestępstwa kryminalne. Podporządkowany Ministerstwu Sprawiedliwości, obóz pracy został przekształcony w więzienie, a jego straż przemianowano na Służbę Więzienną. W 1956 roku stał się Więzieniem Karnym w Mielęcinie dla obu płci, a w 1958 roku rozpoczęto tam nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, tworząc Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, które działa do dziś.

W latach 60. dokonano przebudowy, zastępując drewniane baraki nowoczesnymi pawilonami. W tym czasie zakład skupił się na skazanych mężczyznach odbywających karę po raz pierwszy. Powstał Ośrodek Szkolenia Więźniów oraz Szkoła Rzemiosł Budowlanych, a później Zasadnicza Szkoła Zawodowa z warsztatami szkoleniowymi. W latach 70. i 80. kontynuowano rozbudowę i modernizację zakładu, rozwijając również dwa przedsiębiorstwa zatrudniające skazanych. W 1979 roku, kiedy Mielęcin stał się dzielnicą Włocławka, zmieniono nazwę na Zakład Karny we Włocławku. W 2009 roku otwarto nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych w ramach rządowego programu rozbudowy więziennictwa.

W 2018 roku, w ramach programu „Praca dla więźniów”, uruchomiono na terenie zakładu halę produkcyjną o powierzchni użytkowej 1000 m², gdzie pracuje 50 skazanych odbywających karę w zakładzie typu zamkniętego.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Włocławek | Paczka Białołęka | e-Paczka Bartnicka | Wypiska Bartnicka | Wypiska Włocławek

Zakład Karny we Włocławku - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani