Praca w więzieniu

31 maja 2021

praca w wiezieniu, zpozdrowieniem, praca w areszcie, wiezień,Zarówno osadzony w zakładzie karnym jak i tymczasowo aresztowany może w trakcie odbywania kary podjąć pracę. Praca w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej jednak nie jest umożliwiana każdemu osadzonemu. Trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu!

Zgodę na pracę przez osadzonego musi wyrazić dyrektor jednostki penitencjarnej. Dyrektor określa warunki pracy osadzonego, uwzględniając przy tym (w miarę możliwości) zawód, wykształcenie i zainteresowania osadzonego. Dyrektor jednostki może również w dowolnym momencie cofnąć zgodę na wykonywanie pracy przez osadzonego. Osadzony ma możliwość podjęcia pracy zarówno w jednostce, w której odbywa karę, jak i poza murami więzienia.

Praca dla tymczasowo aresztowanych

Zgoda na pracę tymczasowo aresztowanego wydawana jest dużo rzadziej niż w przypadku skazanych. Dzieje się tak ze względu na to że priorytetem dla pracowników służby więziennej jest zapewnienie odizolowania aresztowanego od świata zewnętrznego, tak aby nie było możliwości wpływania przez podejrzanego na zeznania świadków, bądź podjęcia próby ucieczki.

Komu będzie przysługiwała możliwość zatrudnienia?

Pierwszeństwo zatrudnienia przysługuje przede wszystkim osadzonym, którzy zobowiązani są do płacenia alimentów, lub tym którzy mają bardzo trudną sytuację materialną.
Osadzeni skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności, którzy odbywają karę w jednostce penitencjarnej typu zamkniętego mają możliwość podjęcia pracy tylko na terenie zakładu karnego, w którym odsiadują wyrok.

Wynagrodzenie

Osadzonym, którzy podejmują pracę wypłacane jest wynagrodzenie. O wysokości wynagrodzenia więcej przeczytasz tutaj. Zasady wynagradzania są ustalane w porozumieniu z dyrektorem jednostki penitencjarnej lub bezpośrednio w umowie zawieranej przez osadzonego. W przypadku pracy na terenie jednostki wysokość wynagrodzenia ustala dyrektor danej jednostki.

Osadzeni mogą również zostać skierowani do wykonywania pracy nieodpłatnie, w zamian za przyznanie nagrody regulaminowej (katalog nagród jakie są przyznawane osadzonym znajdziesz tutaj). Są to w głównej mierze prace wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych służby więziennej, prace na cele charytatywne bądź na rzecz organów administracji publicznej (wymiar czasu pracy nie może przekraczać 90 godzin miesięcznie).

Jak pokazują statystyki, osadzeni coraz częściej i coraz chętniej korzystają z możliwości podjęcia pracy podczas odsiadywania wyroku. Podejmowanie pracy wspiera proces readaptacji społecznej i aktywizację zawodową osadzonych.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani