Telefon w areszcie śledczym/ zakładzie karnym?

27 grudnia 2016

telefon, zpozdrowieniem, dzwonienie z aresztu, zakład karny areszt śledczy, zasady, pozwolenie

Telefon w areszcie śledczym i zakładzie karnym – jak wygląda korzystanie z telefonu w jednostce. Chodzi tutaj o możliwość telefonowania do bliskich i kontakt z adwokatem.

Telefon w areszcie? Nie ma możliwości posiadania telefonu komórkowego, najnowszego smartphone’a z dotykowym wyświetlaczem i mnóstwem aplikacji. W jednostkach penitencjarnych dzwoni się na własny koszt lub koszt  osoby odbierającej połączenie. (Istnieją wyjątki, możliwość dzwonienia na koszt jednostki penitencjarnej, ale są to szczególne przypadki).

W kantynie (sklepie na terenie jednostki penitencjarnej) można kupić specjalne karty, dzięki którym możemy wykonywać połącznia. (karty często są dostępne o nominałach: 10zł, 25zł, 50zł, 100zł – takich jak kiedyś używało się w automatach „tp”).

Dzwonienie z Zakładu Karnego

Każdy osadzony w Zakładzie Karnym ma prawo do dzwonienia. W szczególnych przypadkach taki jak zagrożenia porządku publicznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu dyrektor danej jednostki może odebrać prawo do wykonywania połączeń.

Połączenia z Aresztu Śledczego 

W Aresztach Śledczych to trochę bardziej skomplikowane, ze względu na to, że w stosunku do osób osadzonych w AŚ toczy się postępowanie w Sądzie. Takie osoby zostały po to tymczasowo aresztowane, aby nie miały możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym – często z uwagi na obawy mataczenia w sprawie itp.

Natomiast kontakt z obrońcą (adwokatem, radcą prawnym) to już inna sprawa. Osadzony może napisać prośbę/ wniosek o pozwolenie na kontaktowanie się ze swoim adwokatem (obrońcami – jeżeli jest ich więcej) przez telefon w celu uzgadniania linii obrony bądź informowania o biegu sprawy w toczącym się postępowaniu osadzonego. Taki wniosek należy wysłać do prokuratury, która prowadzi postępowanie i uzasadnić prośbę.

Prokuratura/ sąd może odmówić pozwolenia na telefonowanie do obrońcy jeżeli pojawią się uzasadnione obawy mataczenia, nakłaniania do przestępstwa czy też utrudnienia prowadzonego postępowania. W przypadku odmowy pozwolenia przysługuje osadzonemu odwołanie od decyzji na drodze sądowej.

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na kokyztsanie telefonu przez aresztowanego znajdziesz poniżej: 

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez podejrzanego (dla osoby aresztowanej/ telefon do obrońcy) – Wersja PDF
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z telefonu przez podejrzanego (dla osoby aresztowanej/ telefon do obrońcy) – Wersja edytowalna WORD

Więcej darmowych wzorów pism znajdziesz tutaj.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani