Telefon w areszcie śledczym/ zakładzie karnym?

27 grudnia 2016

Jak wygląda korzystania z telefonu w areszcie śledczym i zakładzie karnym!

Chodzi tutaj o możliwość dzwonienia. Nie ma możliwości posiadania telefonu komórkowego, najnowszego smartphone'a z dotykowym wyświetlaczem i mnóstwem aplikacji. W jednym i drugim przypadku dzwoni się na własny koszt lub koszt  osoby odbierającej połącznie. (Istnieją wyjątki, możliwość dzwonienia na koszt jednostki penitencjarnej, ale są to szczególne przypadki).

W kantynie (sklepie na terenie jednostki penitencjarnej) można kupić specjalne karty, dzięki którym możemy wykonywać połącznia. (karty często są dostępne o nominałach: 10zł, 25zł, 50zł, 100zł – takich jak kiedyś używało się w automatach "tp").

Dzwonienie z Zakładu Karnego

Każdy osadzony w Zakładzie Karnym ma prawo do dzwonienia. W szczególnych przypadkach taki jak zagrożenia porządku publicznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu dyrektor danej jednostki może odebrać prawo do wykonywania połączeń. 

Połączenia z Aresztu Śledczego 

W Aresztach Śledczych to trochę bardziej skomplikowane ze względu na to, że w stosunku do osób osadzonych w AŚ toczy się postępowanie w Sądzie. Takie osoby zostały po to tymczasowo aresztowane, aby nie miały możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym – często z uwagi na obawy mataczenia w sprawie itp.

Natomiast kontakt z obrońcą (adwokatem, radcą prawnym) to już inna sprawa. Osadzony może napisać prośbę/ wniosek o pozwolenie na kontaktowanie się ze swoim adwokatem (obrońcami – jeżeli jest ich więcej) przez telefon w celu uzgadniania linii obrony bądź informowania o biegu sprawy w toczącym się postępowaniu osadzonego. Taki wniosek należy wysłać do prokuratury, która prowadzi postępowanie i uzasadnić prośbę.

Prokuratura / sąd może odmówić pozolenia na telefonowanie do obrońcy jeżeli pojawią się uzasadnione obawy mataczenia, nakłaniania do przestępstwa czy też utrudnienia prowadzonego postępowania. W przypadku odmowy pozwolenia przysługuje osadzonemu odwołanie od decyzji na drodze sądowej.

__________________

Żródło: Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy (art. 105b. KKW oraz art. 217c KKW)

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML