Nagrody dla osadzonego

8 lutego 2021

Nagrody dla osadzonego nagroda zpozdrowieniem areszt sledczy zaklad karny pucharNagradzanie osadzonych za dobre sprawowanie podczas przebywania w jednostce penitencjarnej jest bardzo istotnym elementem procesu resocjalizacji. Nagrody jakie może uzyskać są ściśle określone przez Kodeks Karny Wykonawczy.

Zgodnie z art. 137 Kodeksu Karnego Wykonawczego „Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania.” Nagrody można podzielić na dwie kategorie: związane z widzeniami i mogące ułatwić lub polepszyć odbywanie kary.

Nagrody jakie przewiduje kodeks (art 138 k.k.w.) to:

 • zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie;zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej;
 • zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem)
 • zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;
 • nagroda rzeczowa lub pieniężna;
 • zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin;
 • zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni;
  pochwała;
 • zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 • zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku;
 • zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży;
 • zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej;
 • zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów
 • dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym;
 • zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.

Wyżej wymienione nagrody takie jak widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego lub zezwolenie na opuszczenie zakładu na okres nie przekraczający 14 dni mogą zostać przyznane skazanemu jeżeli jego postawa w trakcie odbywania kary pozwala przypuszczać, że w czasie pobytu poza murami zakładu karnego będzie przestrzegał prawa. Taki rodzaj nagrody może być przyznany dopiero po odbyciu przez osadzonego co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedterminowo zwolniony. Więcej informacji o przepustce i o tym jak ją uzyskać przeczytasz tutaj.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani