Dozór elektroniczny- zmiana adresu w trakcie odbywania kary.

16 lutego 2021

dozor elektroniczny, zmiana adresu, adres, zpozdrowieniemDozór elektroniczny jest jednym ze sposobów odbywania kary pozbawienia wolności. Jest to nowoczesny system pozwalający na odbywanie kary poza murami zakładu karnego. Przebieg odbywania kary i jego rejestracja odbywa się przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych i nadajników umieszczonych w miejscu zamieszkania skazanego. Więcej informacji na temat dozoru elektronicznego znajdziesz pod tym linkiem.

Ale co dzieje się w momencie gdy zajdzie konieczność zmiany miejsca zamieszkania, a co za tym idzie- zmiany miejsca odbywania kary? Czy jest możliwość zmiany miejsca odbywania kary jeżeli skazany ma dozór elektroniczny?

Ustawa przewiduje możliwość zmiany adresu odbywania kary na pisemny wniosek skazanego. Sąd penitencjarny może przychylić się do wniosku jeżeli zajdą ku temu szczególne okoliczności.

Każdorazowo uzasadnienie znajdujące się we wniosku i okoliczności z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane i analizowane przez Sąd penitencjarny. „Przypadki uzasadnione szczególnymi okolicznościami” mogą dotyczyć zarówno osoby odbywającej karę jak i jego najbliższych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Okoliczności mogą być związane i mogą wynikać np. z braku możliwości przedłużenia umowy najmu lokalu, nakazu eksmisji lub nakazu opuszczenia przez osadzonego lokalu współzamieszkiwanego z innymi osobami.

Należy podkreślić, że Sąd po złożeniu przez skazanego wniosku o zmianę adresu wykonywania kary wcale nie musi się do niego przychylić. Sąd penitencjarny musi zweryfikować czy wskazany we wniosku powód jest zgodny ze stanem faktycznym i jest wystarczający do dokonania zmiany. Weryfikacji poddawane są również możliwości zainstalowania urządzeń monitorujących osadzonego w nowej lokalizacji. Bardzo ważne jest również pozyskanie od pełnoletnich osób zamieszkujących pod danym adresem odpowiednich zgód.

Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku skazanego i wyrazi zgodę na zmianę miejsca odbywania kary, musi wydać postanowienie.

Postanowienie Sądu musi zawierać następujące elementy:

  • Nowy adres odbywania kary
  • Rodzaj środków technicznych do monitorowania osadzonego podczas odbywania kary
  • Termin i sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania urządzeń rejestrujących pod nowym adresem.
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani