List gończy!

18 lutego 2019

list gończyList gończy – Poszukiwany żywy lub martwy? Nie jesteśmy na dzikim zachodzie – przynajmniej w teorii.

List gończy to rodzaj środka przymusu stosowany przez sądy i prokuraturę. Ma na celu odnalezienie osoby skazanej i doprowadzenie jej do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. List gończy może też być zastosowany w stosunku do osoby, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, co do której jest prowadzone śledztwo.

Jakie dane są ujęte w liście gończym?

  • Organ wydający czyli Sąd lub Prokuratura
  • Dane osoby poszukiwanej (imię, nazwisko, rysopis/ zdjęcie, informacje dlaczego jest poszukiwana, „miejsce zamieszkania”, a raczej ostatniego pobytu)

Co musisz wiedzieć?

  • Za pomoc w ukrywaniu się osoby poszukiwanej grozi odpowiedzialność karna.
  • Jeżeli, znasz miejsce pobytu osoby poszukiwanej musisz zawiadomić najbliższy komisariat Policji, Sąd lub Prokuraturę.

Możesz też sam/ sama sprawdzić w wyszukiwarce na stronie Policji osoby poszukiwane w Twoim mieście. Jest też sortowanie po pseudonimie (;

Wyróżniamy dwa główne rodzaje poszukiwania: zwyczajne i nadzwyczajne. Poszukiwanie zwyczajne prowadzone jest przez miejscową jednostkę Policji. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają ostatnie miejsce zameldowania osoby poszukiwanej i inne czynności operacyjne. Poszukiwanie nadzwyczajne jest prowadzone z udziałem wszystkich jednostek Policji w kraju i ma za zadanie jak najszybsze odnalezienie osoby, za którą został wystawiony list gończy. Poszukiwanie nadzwyczajne dotyczy szczególnie niebezpiecznych przestępców (chodzi o zagrożenie życia lub zdrowia) lub dotyczy wysokiej szkodliwości społecznej (przestępstw z użyciem broni palnej, aktu terrorystycznego, gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, uprowadzenia związanego z wyłudzeniem okupu).

Wizerunek osoby poszukiwanej jest publikowany w mediach (internet, radio, telewizja, plakaty).

Podsumowując: list gończy można zastosować w przypadku osoby skazanej; oskarżonej o popełnienie przestępstwa, co do której prowadzone jest śledztwo oraz podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani