Przepustka. Jakie warunki trzeba spełnić?

13 lutego 2019

przepustka ślub pogrzebPrzepustka. Dotyczy osób przebywających w zakładach karnych, którzy odsiadują karę pozbawienia wolności. Czy osadzony przebywajacy w zakładzie karnym, i któremu toczy się inne śledztwo w prokuraturze może starać się o przepustkę?

Przepustkę/ zezwolenie na opuszczenie jednostki penitencjarnej można otrzymać z uwagi na ważne wydarzenia związane z najbliższą rodziną. Zaliczamy do nich:

  • ślub/ chrzciny/ pierwsza komunia/ bierzmowanie dziecka,
  • pogrzeb bliskiej osoby,
  • odwiedzenie ciężko chorego członka rodziny.

Zezwolenie może zostać wydane na wniosek kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego (na podstawie art. 141a k.k.w.). Takie pozwolenie może zostać wydane na maksymalnie 5 dni. Opuszczając zakład karny na czas przepustki, dyrektor określa czy osadzony/ osadzona:

  • na czas przepustki jest pod opieką funkcjonariusza/y Służby Więziennej (konwój SW najczęściej dotyczy najbardziej niebezpiecznych osadzonych),
  • na czas przepustki ma być pod opieką osoby, która jest zaufana i gwarantuje powrót osoby skazanej do zakładu karnego w terminie, jaki jest określony w przepustce,
  • lub umożliwia opuszczenie jednostki bez towarzystwa (oczywiście na czas, jaki został określony w zezwoleniu).

W przypadku wydania przez dyrektora zakładu karnego odmowy udzielenia przepustki oczywiście przysługuje osadzonemu/ osadzonej odwołanie do Sądu.

W sytuacjach gdzie mamy do czynienia z osobami, które są skazane, odsiadują wyrok pozbawienia wolności, ale w tym samym czasie toczy się postępowanie w innej sprawie (prowadzone jest śledztwo) osadzony/ osadzona musi uzyskać zgodę od dyrektora jednostki penitencjarnej oraz od prokuratora, który prowadzi aktualne postępowanie.

Proszę pamiętać, że nie warto kłamać. Przed wydaniem takiego zezwolenia dyrekcja jednostki penitencjarnej sprawdza, czy dane wydarzenie (ślub, komunia, pogrzeb …) ma mieć miejsce.

Powodzenia! 

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani