Powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.

22 lutego 2018

rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym zpozdrowieniem1 października 2017  powstał powszechny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Składa się on z dwóch rejestrów, publicznego i z ograniczonym dostępem. Do pierwszego dostęp jest nieograniczony, zawiera on dane najgroźniejszych sprawców.

Do rejestru publicznego trafią sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz sprawcy gwałtów na nieletnich (poniżej 15 r.ż.). Sprawcy skazani przed 1 października 2017 roku mogą się ubiegać o wyłączenie jego danych z Rejestru publicznego.

W przypadku czynów popełnionych od 1 października 2017 do rejestru trafią oprócz wyżej wymienionych również recydywiści, w przypadku gdy któreś z przestępstw na tle seksualnym których ofiarą był małoletni (do 18 r.ż) i zostali skazani na karę pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Rejestr dostępny jest bezpłatnie pod tym linkiem.

W Rejestrze z ograniczonym dostępem umieszczone są dane osób prawomocnie skazanych na przestępstwa na tle seksualnym którzy dopuścili się gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz sprawcy gwałtów na dzieciach poniżej 15 roku życia. Osoby, które popełniły przestępstwa przed 1 października 2017 roku nie mogą wnioskować o wykreślenie ich danych z rejestru. Do rejestru z ograniczonym dostępem trafią także sprawcy którzy po 1 października 2017 dopuścili się gwałtów na nieletnich od 15 do 18 r.ż. Ci sprawcy mogą jednak ubiegać się o wyłączenie z Rejestru.

Do Rejestru z ograniczonym dostępem spośród osób które popełniły przestępstwo po 1 października trafią bezwzględnie wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci oraz skazani posługujący się pornografią dziecięcą. Decyzję o tym aby danych skazanego nie umieszczać w Rejestrze podejmują w wyjątkowych przypadkach Sądy, głównie w sytuacjach gdy narażałoby to dobro osobiste poszkodowanych.

Osoby, których dane trafią do Rejestrów muszą bezwzględnie powiadamiać Policję o miejscu swojego pobytu, w przeciwnym wypadku grozi im grzywna, ograniczenie wolności lub areszt. Policja na bieżąco uaktualnia mapę przestępczości na tle seksualnym, która wskazuje miejsca szczególnego zagrożenia (mapa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji).

Pierwszy Rejestr sprawców przestępstw seksualnych powstał w 1991 r. w USA. Rejestr obejmuje wszystkich sprawców niezależnie od prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa jak i wieku. W Rejestrze znajduje się opis wyglądu sprawcy, historia kryminalna, aktualna fotografia, kopia prawa jazdy lub dowodu tożsamości, odciski palców i dłoni oraz próbki DNA. Poprzez stronę można uzyskać bezpłatny dostęp do rejestru.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani