Wygodne czy nie? Więzienia świata o różnym standardzie

25 czerwca 2020

zpozdrowieniem-wiezienie-spacerniak-spacer-aresztWygoda jest oczywiście pojęciem względnym. Więzienia na całym świecie mają często całkiem skrajne standardy. W ujęciu zakładów karnych można jednak w dość obiektywny sposób ocenić odmienności dostrzegalne w różnych krajach i kulturach i zastanowić się nad tym, z czego wynika czasem tak wielka przepaść.

Z bestialskiego traktowania, braku poszanowania praw człowieka i odżegnywania się właściwie od jakichkolwiek zasad znanych jest wiele więzień – w Wenezueli, Turcji, USA czy Rosji. Do niechlubnego grona należą również w zasadzie wszystkie więzienia w najdalszych zakątkach świata. Biorąc pod uwagę zasady panujące w więzieniach w USA czy nawet Francji, okazuje się jednak, że to nie lokalizacja na mapie definiuje poziom warunków. Co zatem wpływa na jakość życia osadzonych?

Poziom rozwoju społeczeństwa

Znane jest potoczne stwierdzenie, że o poziomie rozwoju społeczeństwa mówi między innymi to, jak traktuje ono „swoich” więźniów. Równocześnie jednak, społeczeństwa krajów – mocarstw – na przykład Rosji czy USA, otwarcie domagają się tego, żeby osadzony obok izolacji odczuł również upokorzenie i zrozumiał dzięki niemu wagę popełnionych w życiu błędów.

Zupełnie inną politykę reprezentują natomiast na przykład kraje skandynawskie (Dania czy Norwegia), w których panuje powszechne przekonanie, iż izolacja jest absolutnie wystarczająco upokarzająca i nie jest potrzebna dodatkowa kara w postaci złego traktowania. Godne warunki natomiast stanowią o chęci resocjalizacji i zapewniają możliwość rozwoju, a tym samym powrotu do społeczeństwa na nowych – lepszych zasadach moralnych.

Co ciekawe, w krajach, w których osadzeni mają doskonałe warunki bytowe i komfort zbliżony do hotelowego o całkiem niezłym standardzie, procentowy odsetek więźniów, którzy powracają do zakładu karnego jest o wiele niższy, niż w krajach, w których warunki bytowe są ogólnie ujmując nędzne. Liczby (około 60% osadzonych – recydywistów w krajach, w których poziom warunków bytowych jest niski w stosunku do około 20% powracających więźniów w krajach skandynawskich) wskazują więc, że być może faktycznie – humanitarne traktowanie osadzonych i zapewnienie im komfortu w więziennej codzienności może mieć istotne znaczenie w procesie resocjalizacji.

Ranking najgorszychnajbardziej komfortowych więzień na świecie.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani