Tymczasowo aresztowany stawia się w areszcie- czyli jak wygląda przyjęcie?

10 sierpnia 2020

zpozdrowieniem-areszt-zatrzymanie-przyjecie-do-wiezienia-zdjeciePodczas przyjęcia do aresztu śledczego wykonuje się szereg czynności, na które tymczasowo aresztowany powinien być przygotowany. Pojawią się pytania, informacje, prawa i obowiązki. O czym warto wiedzieć?

Co trzeba mieć, co oddać i o co będą pytać

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 23 czerwca 2015 r. (Dz.U.2020.869) – dokumentem niezbędnym do przyjęcia tymczasowo aresztowanego jest odpis postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Przyjęcia odbywają się codziennie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Tymczasowo aresztowany powinien stawić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub w sobotę w godzinach 8-12. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie może odbyć się w innym dniu i godzinie.

Osadzony musi podać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód, kolor oczu i włosów oraz – w celu przydzielenia do odpowiedniej celi – informacje o miejscu zameldowania i zamieszkania, uzależnieniu od wyrobów tytoniowych, stanie zdrowia czy wcześniejszych aresztowaniach.

Aresztowany musi również poddać się następującym czynnościom identyfikacyjnym: sfotografowanie, oględziny ciała, pobranie odcisków palców. Oprócz tego osadzony musi zdeponować dokumenty, pieniądze oraz przedmioty, które wskaże służba więzienna. Reczy te mogą zostać przekazane wskazanej przez aresztowanego osobie. W takiej sytuacji musi jednak podać jej dane wraz z adresem zamieszkania.

Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

Do praw osadzonego należy podanie danych osób, z którymi chce utrzymywać kontakt oraz możliwość zawiadomienia bliskich, instytucji i/lub prawnika o aktualnym miejscu pobytu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016 poz. 2290) – aresztowany otrzymuje pościel, sprzęt stołowy, środki higieny osobistej, a także odzież, bieliznę i obuwie, jeśli jego własne rzeczy są niezdatne do użytku.

Na początku osadzony trafia do celi przejściowej, w której może przebywać do 14 dni. W tym czasie odbywają się wstępne badania lekarskie i zabiegi sanitarne. To również moment na zapoznanie się z informacjami o sprawach bytowych, także tych związanych z zasadami bezpieczeństwa i dyscypliny.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani