Różnica między aresztem śledczym, a zakładem karnym dla rodzin i bliskich osób osadzonych.

23 stycznia 2019

zpozdrowieniem_aresztowany_skazany_rodzina_tymczasowoaresztowany_kara_pozbawienia_wolnosci_rozniceAreszt Śledczy i Zakład karny. Dla nas, jak i osadzonego różnica jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o osoby odwiedzające dotyczy to przede wszystkim dni, w jakie są udzielane widzenia. Przypominamy, że w budynku aresztu śledczego może być oddział zakładu karnego i odwrotnie. Znaczy to tyle, że czerwona tabliczka z napisem Areszt Śledczy nie wyklucza tego, że jest tam też Zakład Karny.

Różnica jest zasadnicza. Osadzony-skazany odsiadujący wyrok w Zakładzie Karnym ma konkretne prawa. Niestety nie można tego powiedzieć o tymczasowo aresztowanym w Areszcie Śledczym. W tym drugim przypadku na wszystko trzeba mieć zgodę, korespondencja przechodzi dłuższą drogę (jest sprawdzana przez organ, który zajmuje się śledztwem) itd.

Czego dotyczą różnice? 

  • Widzenia. Dla osób tymczasowo aresztowanych rodzina / bliscy muszą prosić o zezwolenie na widzenie. (Więcej na temat widzenia przeczytasz w naszym artykule: Rodzaje widzeń w jednostkach penitencjarnych). Jeżeli osadzony przebywa w zakładzie karnym i nie toczą się żadne dodatkowe postępowania ilość widzeń jest ściśle określona. Oczywiście można dostać nagrodę w postaci dodatkowego widzenia.
  • Miejsce odsiadki. Osoba tymczasowo aresztowana przebywa najczęściej w jednostce, która jest najbliżej prokuratury, która zajmuje się postępowaniem/ śledztwem. W przypadku odbywania kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym rodzina/ osadzony może złożyć wniosek o umieszczenie w jednostce penitencjarnej, która jest położona najbliżej miejsca zamieszkania rodziny osadzonego/ osadzonej.
  • Żelazna kasa. A dokładnie tego, w jakiej wysokości żelazna kasa jest „pełna” i przesłane środki w całości do dyspozycji trafiają do osoby osadzonej. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Wypiska – czyli jak jest z tymi środkami dla osadzonych?
  • Zatrudnienie. Osoba skazana odbywająca karę może zostać zatrudniona i pracować. Za wykonywaną pracę oczywiście otrzymuje wynagrodzenie. Warto pamiętać o pracy w przypadku wybierania się na widzenie i ustalenia tego w miarę możliwości z bliską osobą.
  • Telefony i listy. Osadzony może dzwonić i pisać do wszystkich. Wszyscy mogą bez żadnego problemu kontaktować się z osadzonym (pisać listy, odbierać telefony od skazanej osoby). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Telefon w areszcie śledczym/ zakładzie karnym?/ Cenzura korespondencji w Areszcie Śledczym. Tymczasowo aresztowany na prośbę/ wniosek może otrzymać zgodę na kontaktowanie się telefoniczne ze swoim obrońcą. Może również wnioskować o kontakt telefoniczny z rodziną czy dziećmi, ale decyzja należy do sądu/ prokuratury.
  • Przepustki. Osoby skazane mogą ubiegać się o przepustki lub przerwę w odbywaniu kary. Dowiedz się więcej o przepustkach tutaj.
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›