Poręczenie majątkowe – najważniejsze informacje

30 czerwca 2020

poręczenie majątkowe pieniądze zastaw zpozdrowieniemPoręczenie majątkowe lub inaczej kaucja to nic innego, jak środek zapobiegawczy w procesie karnym, który umożliwia oskarżonemu lub podejrzanemu odpowiadanie z wolnej stopy.

Poręczenie majątkowe zakłada wpłatę zabezpieczenia finansowego przed ucieczką, brakiem stawiennictwa w sądzie czy utrudniania postępowania (manipulacja, zacieranie śladów, nakłanianie do składania fałszywych zeznań, etc.).

Kto może złożyć poręczenie majątkowe?

Poręczenie może zostać złożone przez oskarżonego/podejrzanego lub inną osobę, zarówno osobiście jak i przez pośrednika. Nie ma tu znaczenia stopień pokrewieństwa i relacja osoby wpłacającej z podejrzanym/oskarżonym. Może to więc być zarówno rodzina i najbliżsi, jak i osoby zupełnie obce i niespokrewnione. Jedynym warunkiem przyjęcia poręczenia jest potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej, która chce je złożyć.

Kiedy przepada poręczenie majątkowe?

Poręczenie majątkowe przepada w przypadku ucieczki, braku stawiennictwa w wyznaczonym terminie w sądzie – przy czym poręczyciel jest informowany o terminach, aby w przypadku zaistnienia ryzyka chęci ucieczki miał możliwość przeciwdziałania. Poręczenie przepada również w przypadku stwierdzenia utrudniania toczącego się postępowania – mataczenia, nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, zastraszania świadków, zacierania śladów, ukrywania dowodów i innych czynności, które sąd uzna za szkodliwe dla postępowania.

Jakie są kwoty poręczenia majątkowego?

O wysokości, rodzaju i warunkach poręczenia majątkowego decyduje organ procesowy – sąd lub prokuratura, mając na względzie również wnioski obrony. Wysokość poręczenia jest uzależniona od charakteru przestępstwa, sytuacji finansowej oskarżonego/podejrzanego i okoliczności towarzyszących.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani