Dobrowolne poddanie się karze

19 lipca 2021

Dobrowolne poddanie się karze zpozdrowieniem Pan z białą chorągiewką, biała flagaDobrowolne poddanie się karze opisane w kodeksie postępowania karnego umożliwia oskarżonemu złożenie wniosku o wymierzenie kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Dobrowolne poddanie się karze umożliwia znaczne skrócenie czasu prowadzenia postępowania. Z dobrowolnym podaniem się każe zazwyczaj wiąże się łagodniejszy wymiar kary dla oskarżonego.

Zazwyczaj w postępowaniach karnych dobrowolne poddanie się karze związane jest z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy. Wysokość kary ustalana jest z prokuratorem, który wnioskuje o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie ustalonej z oskarżonym kary na posiedzeniu.

Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest możliwe również na dalszym etapie postępowania, po rozpoczęciu rozprawy, ale przed rozpoczęciem postępowania dowodowego. W tej sytuacji wniosek składa oskarżony.

Możliwość złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze najlepiej uzgodnić z prokuratorem na etapie postępowania przygotowawczego, wtedy istnieje największa szansa na wynegocjowanie jak najbardziej korzystnych warunków kary. Chęć dobrowolnego poddania się karze oskarżony może zgłosić bezpośrednio do prokuratora zajmującego się sprawą. Rekomendujemy jednak aby w każdym przypadku chęć dobrowolnego poddania się karze omówiona została ze specjalizującym się w prawie karnym adwokatem, który dokładnie przeanalizuje okoliczności sprawy i zebrany materiał dowodowy i wesprze w negocjacjach z prokuraturą.

Jeżeli podejrzany nie chce składać wniosku o dobrowolne poddanie się karze podczas postępowania przygotowawczego, może to zrobić później, przed sądem. W tym przypadku należy pamiętać, że podejrzany może to zrobić do momentu zakończenia przesłuchania wszystkich podejrzanych w sprawie.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani