Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu

Fiołkowa 38
53-239 Wrocław
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:71 363 11 57
e-mail:zk_2_wroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 71 39 17 409 od poniedziałku do piątku
w godz: 8:00 – 10:00 oraz drogą elektroniczną pod adresem email: widzenia_ozwroclaw@sw.gov.pl najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są we wtorki, piątki, niedziele i święta, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu został zlikwidowany 30 listopada 2021 r. i od 1 grudnia 2021 r. przekształcony w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Dalsze zmiany strukturalne Służby Więziennej sprawiły, że od 1 stycznia 2022 r. jednostka na ulicy Fiołkowej 38 we Wrocławiu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu był półotwartą jednostką z oddziałem otwartym, posiadając 11 oddziałów półotwartych i jeden otwarty. W ramach reformy więziennictwa pod koniec 2010 r. utworzono w zakładzie dwa oddziały penitencjarne: OP-1 z 8 oddziałami półotwartymi i OP-2 z 3 oddziałami półotwartymi oraz jednym otwartym. Jednostka miała nominalną pojemność 628 miejsc i była przeznaczona dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, a służbę pełniło tam około 130 funkcjonariuszy oraz pracownicy cywilni. Po przekształceniu oddziałów penitencjarnych oznaczenia zmieniono na OP-5 i OP-6.

W Oddziale Zewnętrznym we Wrocławiu działała II Sekcja Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej (GISW), składająca się z 8 funkcjonariuszy podlegających Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu. Po restrukturyzacji, od 1 stycznia 2022 r., istnieje jedna sekcja – GISW 2 Wrocław, licząca 16 funkcjonariuszy, podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu, stacjonująca obecnie w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu, to największa tego typu jednostka na Dolnym Śląsku, realizuje rządowy program „Praca dla Więźniów”. Ze względu na dużą rotację osadzonych, poziom zatrudnienia osadzonych waha się między 60-70%. Osadzeni mogą również korzystać z zajęć sportowych, mają dostęp do dwóch boisk (do piłki nożnej i siatkówki), sali gimnastycznej oraz siłowni. Czas wolny osadzeni spędzają w bibliotece i świetlicach umieszczonych w pawilonach mieszkalnych. Administracja jednostki współpracuje z instytucjami i organizacjami samorządowymi oraz społecznymi w zakresie readaptacji osadzonych. Psycholodzy prowadzą programy profilaktyki uzależnień, takie jak „Alkohol chemiczna pułapka”, „Alkohol świadome ryzyko” oraz „Wyhamuj w porę”. Działa tu grupa AA i realizowane są programy profilaktyki narkotykowej „No drugs”, psychokorekcyjne dla skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy, treningi antystresowe oraz z zakresu profilaktyki agresji. Prowadzone są także programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie według modelu Duluth.

Jednostka organizuje kursy zawodowe, m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs komputerowy dla skazanych 50+. W celu aktywizacji zawodowej skazanych realizowane są programy resocjalizacyjne, takie jak „Aktywny powrót do pracy” (współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy), „Doradztwo zawodowe” oraz „Nauką i pracą”.

Paczka do więzienia | Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Fiołkowa | Paczka Wrocław | Paczka Fiołkowa | e-Paczka Fiołkowa | e-PaczkaWrocław | Wypiska Fiołkowa | Wypiska Wrocła

Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani