Areszt Śledczy we Wrocławiu

Świebodzka 1
50-046 Wrocław
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:71 32 72 400
e-mail:as_wroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Zapisy na widzenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem 504 987 038 w dni robocze w godz. 8.00 – 12.00, najpóźniej dzień przed planowanym widzeniem. Zgłoszenia na widzenie odbywające się w niedzielę będą przyjmowane do piątku, do godz. 12.00. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren aresztu śledczego 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

Widzenia udzielane są we wtorki, czwartki i niedziele.

Widzenia udzielane są według następującego porządku:

Widzenia w dni robocze:
Tura I - 8:00 - Skazani
Tura II - 10:00 - Tymczasowo aresztowani
Tura III - 12:00 Tymczasowo aresztowani
Tura IV - 13:30 - Skazani

Widzenia w niedzielę:
Tura I - 8:00 - Skazani
Tura II - 10:00 - Tymczasowo aresztowani
Tura III - 12:00 Tymczasowo aresztowani
Tura IV - 14:00 - Skazani

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącym przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych, Areszt Śledczy we Wrocławiu pełni funkcję aresztu śledczego oraz zamkniętego zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych.

Areszt posiada 815 miejsc w oddziałach mieszkalnych, w tym 36 miejsc w Ośrodku Diagnostycznym. Pod Areszt Śledczy we Wrocławiu podlega Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu.

Materialne zaplecze jednostki obejmuje 11 świetlic w oddziałach mieszkalnych, wyposażonych w stoły do tenisa stołowego, piłkarzyki, telewizory oraz gry świetlicowe. Ponadto, jednostka posiada bibliotekę z ponad 10 000 książek, radiowęzeł, pracownię artystyczną i salę muzykoterapii. Realizowane są tu programy resocjalizacyjne, które przygotowują skazanych do wyjścia na wolność, w tym kursy zawodowe i programy realizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Nadleśnictwo Oława, Oddział IPN we Wrocławiu oraz Wrocławski Klub Anima.

Od 26 maja 2014 r. obowiązuje porozumienie między Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu a Aresztem Śledczym we Wrocławiu, realizujące programy edukacyjne „Spotkania z historią” oraz „Powrót do społeczeństwa”.

Od 14 maja 2018 r. realizowane jest porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Aresztem Śledczym we Wrocławiu dotyczące edukacji uczniów szkół podstawowych i średnich na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skutków łamania prawa.

Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Norweskiego organizowane są kursy zawodowe dla skazanych, takie jak malarz budowlany, technolog robót wykończeniowych i brukarz.

Osadzeni, którzy nadużywają alkoholu, zażywają narkotyki lub stosują przemoc domową, mogą uczestniczyć w programach resocjalizacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

W jednostce zarówno skazani, jak i tymczasowo aresztowani mają dostęp do posługi religijnej pięciu wyznań: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Świadków Jehowy. Kaplica ekumeniczna na terenie jednostki służy wyznawcom trzech pierwszych wspomnianych religii. Kapelan Robert Żukowski organizuje spotkania rodzinne, pielgrzymki oraz mecze piłki nożnej ulicznej dla bezdomnych, pomagając skazanym w resocjalizacji i adaptacji społecznej.

Areszt Śledczy we Wrocławiu posiada także Ambulatorium z Izbą Chorych, gabinety przyjęć, dwie izby chorych, gabinet stomatologiczny, zabiegowy oraz pracownie RTG, EEG i EKG. Ośrodek Diagnostyczny, w którym wykonywane są badania psychologiczne, może pomieścić 36 skazanych i jest obsługiwany przez 4 psychologów.

Administracja jednostki wspierana jest przez Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Biuro Porad Obywatelskich przy Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawicieli Dolnośląskiej Intergrupy AA i Anonimowych Narkomanów, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Świebodzka | Paczka Wrocław | e-Paczka Wrocław | e-Paczka Świebodzka | Wypiska Świebodzka | Wypiska Wrocław

Areszt Śledczy we Wrocławiu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani