Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach

Piaskowa 7
62-028 Koziegłowy
woj. wielkopolskie
Zobacz na mapie
telefon:61 81 11 450 / 61 81 11 453
e-mail:zk_kozieglowy@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Koziegłowach odbywać się będą w:

soboty, niedziele oraz Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00-14:00, w następujących turach:

1) 8:00-9:00,
2) 9:30-10:30,
3) 11:00-12:00,
4) 12:30-13:30.

zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej lub mailowej.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 504343820 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 lub za pomocą poczty elektronicznej: oz_kozieglowy_widzenia@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Należy przybyć przynajmniej 15 minut przed zaplanowanym widzeniem. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, zostanie ono udzielone, jednak jego czas nie może przekroczyć długości trwania tury.

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 listopada 2021 r. (Dz.Urz.MS z 2021, poz. 300, 280), Zakład Karny w Koziegłowach został zlikwidowany 30 listopada 2021 r. i od 1 grudnia 2021 r. w Koziegłowach utworzono Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Oddział ten dysponuje biblioteką z około 7 tysiącami książek, do których osadzeni mają bezpośredni dostęp. Na jego terenie znajdują się również cztery świetlice oraz sieć telewizji kablowej, dostępna w celach mieszkalnych i wykorzystywana do celów edukacyjnych.

Zajęcia rekreacyjne organizowane są na trzech boiskach przy pawilonach mieszkalnych oraz na boisku trawiastym znajdującym się przy jednostce. W placówce działa ambulatorium, które zapewnia podstawową opiekę medyczną osobom pozbawionym wolności.

Ponad dwie trzecie osadzonych jest codziennie zatrudnionych. Pracują odpłatnie na rzecz firm remontowo-budowlanych, usługowych oraz w pobliskich Zakładach Drobiarskich w Koziegłowach. Dodatkowo, osadzeni wykonują prace nieodpłatne i charytatywne na rzecz organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń pomocowych w Poznaniu i powiecie poznańskim. Skazani uczestniczą również w szkoleniach zawodowych finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Koziegłowy  | e-Paczka Koziegłowy | Wypiska Koziegłowy

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani