Areszt Śledczy w Poznaniu

Młyńska 1
61-729 Poznań
woj. wielkopolskie
telefon: (61) 856-82-50
e-mail: as_poznan@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

2. Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

3.W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz środy, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d w programie rezerwacji widzeń na stronie wewnętrznej Aresztu, potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.
Dla tymczasowo aresztowanych:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

Dla skazanych:
Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML