Wypiska

W tym miejscu można przekazać środki pieniężne na dedykowane konto osadzonego (wypiska) w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Jak przekazać pieniądze na wypiskę?

Wypełnij dane do przelewu w poniższym formularzu, a następnie dokonaj szybkiej płatności za pomocą Przelewy24. Maksymalnie w przeciągu jednego dnia roboczego środki zostaną przekazane do adresata. Jeżeli zamówienie przekazania środków dla osoby osadzonej (wypiska) zostanie złożone go godziny 12:00 i opłacone przez Przelewy24- przelew do jednostki penitencjarnej zostanie zrealizowane tego samego dnia.  

Prowizja za wypiskę do 200 zł wynosi 10 zł, natomiast powyżej 200 zł pobieramy 5%.

Jeżeli chcesz opłacić zamówienie (wypiska) po złożonym zamówieniu w serwisie, nie przez internet, tylko tradycyjnie na poczcie, pobierz polecenie przelewu i wpisz numer zamówienia.

Czym jest „żelazna kasa”?

W zakładach penitencjarnych istnieje takie pojęcie jak „żelazna kasa”. Polega to na tym, że areszt śledczy lub zakład karny z każdej wpłaty zatrzymuje dla osoby osadzonej z przesłanej kwoty pieniądze do momentu wyjścia, aby po opuszczeniu aresztu śledczego / zakładu karnego osoba miała do dyspozycji środki pieniężne.

Po dokonaniu przelewu zakład przekazuje do „żelaznej kasy” osadzonego/osadzonej 50% wpłaty, jednak nie więcej niż ok. 340 zł. Dlatego warto wysyłać większe wypiski. Dzięki większym przelewom osadzony/osadzona ma więcej środków do dyspozycji.

„Żelazna kasa” w areszcie śledczym jest pełna po zgromadzeniu 2150,00 zł, a w zakładach karnych dopiero po uzbieraniu 4300,00 zł.
Po „zapełnieniu” żelaznej kasy wypiski w pełni trafiają do dyspozycji osoby osadzonej.

W przypadku zajęć komorniczych, kwota wolna od potrąceń wynosi ok. 860,00 zł.

Przykład:
Jeżeli wysyłamy 1000 zł jednorazowo, to do osadzonego trafia 660 zł, a 340 zł przekazywane jest do żelaznej kasy.
Przy dziesięciu przelewach po 100 zł do osadzonego trafi 500 zł, a 500 zł do żelaznej kasy.

(Do pobrania: USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy)

Wyślij pieniądze do więzienia. Wypiska dla osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Prześlij pieniądze dla więźnia.

Kwota wypiski

400 zł

Opłata za usługę:

Do osadzonego trafi ok. 0,00

Do "żelaznej kasy" trafi ok. 0,00

Czym jest "żelazna kasa"?

Odbiorca wypiski (osoba osadzona)

Oddział Zewnętrzny w Koziegłowach
Zmień

Jesteś u nas pierwszy raz? Możesz złożyć zamówienie bez zakładania konta.

Nadawca wypiski

Zamawiający wypiskę

Wspólnie wspieramy organizacje działające na rzecz rodzin osób osadzonych.

Przekaż dowolną kwotę - anonimowo i bez prowizji.

Fundusze ze zbiórki zostaną przesłane na na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (NIP 526-10-33-254 | KRS 0000 056 901).
W Ukrainie ponad 64 tys. dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 98 tys. przebywa w pieczy instytucjonalnej.

Fundusze ze zbiórki zostaną przesłane na na Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (NIP 526-10-33-254 | KRS 0000 056 901).

W Ukrainie ponad 64 tys. dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 98 tys. przebywa w pieczy instytucjonalnej.

Pracownicy SOS Ukraina przewidują, że 16 tys. z nich wkrótce będzie potrzebowało natychmiastowego wsparcia związanego ze znalezieniem bezpiecznego schronienia, organizacją transportu, pomocą żywnościową, medyczną i psychologiczną.

Kwota wsparcia

PRO CIVIUM działa w obszarze szeroko rozumianej postpenitencjarystyki udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności i rodzinom skazanych. W ramach realizowanego przez organizację programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”

Beneficjenci korzystają z bezpłatnego wsparcia prawników, psychologów i doradców zawodowych. Stowarzyszenie PRO CIVIUM prowadzi bezpłatną infolinię dedykowaną dla rodzin osób osadzonych. Dodatkowo Stowarzyszenie podjęło działania dla osób pozbawionych wolności oraz ich rodzin. Stowarzyszenie działa non profit, nie prowadzi działalności zarobkowej. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn i składek członkowskich.

Kwota wsparcia

Niepokonani 2012 to ruch społeczny zainicjowany przez osoby bezprawnie pokrzywdzone przez urzędników państwowych (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, sędziów, izby skarbowe, prokuratorów, itp.)

,którzy na zlecenie swoich zwierzchników zapominają o prawach obywatela i naszym miejscu w Unii Europejskiej. Grupa zaangażowanych osób nieustannie próbuje umacniać szacunek dla konstytucyjnych praw obywatela.

Nasze cele:

  • Rewizja błędnych wyroków sądowych oraz decyzji administracyjnych
  • Wprowadzenie zmian legislacyjnych, które uniemożliwią bezprawne działanie urzędników, prokuratorów i sędziów.
  • Przywrócenie utraconego szacunku instytucjom państwowym.
Kwota wsparcia

Zgody i klauzule obowiązku informacyjnego

Podsumowanie

Wypiska
Opłata za usługę

Razem do zapłaty
W następnym kroku opłacisz zamówienie dowolną formą płatności dostępną w Przelewy24.

Usługa Wyślij pieniądze-wypiska polega na umożliwieniu Użytkownikowi przekazania środków pieniężnych na dedykowane konto osadzonego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Usługa zostanie wykonana najpóźniej w przeciągu 48 h w dni robocze od momentu dokonania przez klienta płatności.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›