Areszt Śledczy w Koszalinie

Młyńska 71
75-950 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:94 318 23 70
e-mail:as_koszalin@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi realizacji widzeń zapraszamy na stronę jednostki

Areszt Śledczy w Koszalinie

Areszt Śledczy w Koszalinie funkcjonuje na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Przeznaczenie jednostki

Areszt Śledczy w Koszalinie, podlegający Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie, jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim, obsługując prokuratury i sądy w Koszalinie, Białogardzie i Kołobrzegu.

W skład jednostki wchodzą:

  • Areszt Śledczy w Koszalinie: dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet, z oddziałem dla skazanych recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu typu zamkniętego.
  • Oddział Zewnętrzny w Dobrowie: dla skazanych mężczyzn, w tym dorosłych recydywistów penitencjarnych w warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego oraz dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie typu półotwartego i otwartego.
  • Oddział Zewnętrzny w Koszalinie: dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów penitencjarnych. Dodatkowo, oddział ten przyjmuje skazanych mężczyzn chorych na cukrzycę insulinozależną oraz tych skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

Udogodnienia i programy resocjalizacyjne

Osadzeni mają dostęp do świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, boiska sportowego oraz biblioteki. Na terenie aresztu znajduje się kaplica, gdzie odprawiane są nabożeństwa. Zarówno w areszcie, jak i w oddziałach zewnętrznych, prowadzone są programy resocjalizacyjne, edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizacja zawodowa, we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami samorządowymi oraz społecznymi.

Projekty realizowane w jednostce

W Areszcie Śledczym w Koszalinie realizowane są projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy po odbyciu kary. Projekty obejmują:

  • „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.
  • „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”.

W ramach tych projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo oraz szeroko pojęta aktywizacja zawodowa. Do uczestnictwa w tych projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności, które są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych oraz nabyciem umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Koszalin | e-Paczka Koszalin | Wypiska Koszalin | Widzenia Koszalin

Areszt Śledczy w Koszalinie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›