Oddział Zewnętrzny w Dobrowie

Dobrowo 53
78-220 Tychowo
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:94 311 03 34
e-mail:as_koszalin@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w pierwszą, drugą i trzecią środę miesiąca w godzinach: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00. W pierwszą sobotę oraz czwartą niedzielę miesiąca w godzinach: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Widzenia nie są udzielane w sobotę poprzedzającą Wielkanoc, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w dniach 1 styczeń, 6 styczeń, 1 maj, 3 maj,
15 sierpień, 1 listopad, 11 listopad i 31 grudnia.”.

• Skazani zapisują się na widzenia u wychowawcy oddziału. Zapisując się na widzenie wskazuje się dzień oraz godzinę.

• Rodziny skazanych mogą dokonywać zapisów na widzenia pod adresem e-mail: widzenia_oz_dobrowo@sw.gov.pl. (w poniedziałki w godzinach 8:00-14:00 przyjmowane są zapisy na widzenia odbywające się w I, II, III środę miesiąca, w czwartki w godzinach 8:00- 14:00 przyjmowane są zapisy na I-szą sobotę miesiąca oraz IV-tą niedzielę miesiąca)

Dokonując zapisów na widzenia z tymczasowo aresztowanym osoby bliskie zobowiązane są do podania swoich danych ( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa ) i danych osadzonego ( imię, nazwisko, imię ojca ) oraz sygnatury akt znajdującej się na zezwoleniu na widzenie wydanym przez organ dysponujący oraz określonej przez niego formie widzenia.
8:00 - 14:00

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie jest przeznaczony dla skazanych mężczyzn. W jednostce przebywają dorośli recydywiści penitencjarni oraz osoby odbywające karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego.

Udogodnienia dla osadzonych

Podczas pobytu w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, osadzeni mają dostęp do:

  • świetlic,
  • sali dydaktycznej,
  • sali do ćwiczeń sportowych,
  • boiska sportowego,
  • biblioteki.

Programy resocjalizacyjne i edukacyjne

W oddziale prowadzone są różne programy resocjalizacyjne, edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizacja zawodowa, realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami samorządowymi i społecznymi.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie realizowane są projekty, takie jak:

  • „Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”,
  • „Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy”.

Kursy zawodowe i poradnictwo

W ramach tych projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo oraz szeroko pojęta aktywizacja zawodowa. Osoby pozbawione wolności, które są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych, a także nabyciem umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, są kwalifikowane do uczestnictwa w tych projektach.

Jednostka podlega Aresztowi Śledczemu w Koszalinie.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Dobrowo  | e-Paczka Dobrowo | Wypiska Dobrowo | Widzenia Dobrowo

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›