Oddział Zewnętrzny w Koszalinie

Strefowa 17
75-950 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:94 347 52 00
e-mail:zk_koszalin@sw.gov.pl
widzenia:

Zapraszamy na stronę internetową jednostki aby zapoznać się z informacjami odnośnie realizacji widzeń.
Środy 8:30 - 15:00
Niedziele 8:20 - 14:00

Przeznaczenie jednostki

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie jest półotwartą placówką penitencjarną. Oddział ten przeznaczony jest dla mężczyzn:

 • odbywających karę po raz pierwszy,
 • recydywistów penitencjarnych.

Dodatkowo, w oddziale odbywają karę:

 • skazani mężczyźni z cukrzycą insulinozależną,
 • skazani recydywiści penitencjarni skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

Udogodnienia dla osadzonych

Podczas pobytu w jednostce, osadzeni mają dostęp do różnych udogodnień, takich jak:

 • świetlice,
 • sala dydaktyczna,
 • sala do ćwiczeń sportowych,
 • centrum kulturalno-oświatowe,
 • boisko sportowe,
 • biblioteka.

W oddziale znajduje się również kaplica, w której odbywają się nabożeństwa.

Opieka medyczna

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie posiada Ambulatorium z Izbą Chorych, które zapewnia podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną.

Programy resocjalizacyjne

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie prowadzone są niezbędne programy resocjalizacyjne i readaptacyjne, obejmujące:

 • profilaktykę uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
 • przeciwdziałanie przemocy wobec rodziny i osób bliskich poprzez program „Działaj przeciwko przemocy”,
 • przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, w tym programy „Nie biję”, „Trening Kontroli Złości” oraz „Trening Zastępowania Agresji”,
 • oddziaływania dla skazanych za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

W oddziale realizowane są również zajęcia kulturalno-oświatowe, które kształtują pożądane postawy prospołeczne i proekologiczne oraz postawy patriotyczne i obywatelskie.

Zatrudnienie i kursy zawodowe

Resocjalizacja obejmuje także pracę osadzonych oraz kursy zawodowe. Zatrudnienie realizowane jest zarówno wewnątrz zakładu, jak i u zewnętrznych kontrahentów, w formie odpłatnej i nieodpłatnej. Celem resocjalizacji przez zatrudnienie jest podniesienie umiejętności zawodowych osadzonych, wyrobienie nawyku pracy, zapewnienie środków na utrzymanie rodziny oraz spłatę zobowiązań finansowych, nawiązek i odszkodowań zasądzonych przez sąd.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Koszalin | e-Paczka Koszalin | Wypiska Koszalin | Widzenia Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›