Twój bliski został zatrzymany? Wszystko co musisz wiedzieć!

30 lipca 2020

zpozdrowieniem-kobieta-pytanie-zatrzymanieZatrzymany został ktoś Ci bliski? Może to być dużym szokiem, ale warto zachować zimną krew i zastanowić się, co robić. A przede wszystkim, czy zatrzymanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

Co istotne i warto wspomnieć o tym już na początku – zatrzymany nie musi udzielać żadnych informacji. Jeśli powie coś przed sporządzeniem protokołu, informacje te mogą później zostać wykorzystane przeciwko niemu.

Czym jest zatrzymanie i jak powinno wyglądać zgodnie z prawem?

Zatrzymanie jest powszechnie stosowanym środkiem przymusu, który można zastosować wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa oraz gdy zachodzi podejrzenie matactwa, zacierania śladów lub ucieczki. Zatrzymać można również kogoś w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości lub w przypadku wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym.

Podczas zatrzymania organy ścigania muszą poinformować zatrzymanego, dlaczego stosuje się wobec niego ten środek przymusu (w związku z jaką sprawą) oraz jakie czyny są mu zarzucane. Oprócz tego funkcjonariusze muszą pouczyć zatrzymanego o możliwości: skontaktowania się z adwokatem, żądania poinformowania o zatrzymaniu osób najbliższych, wystąpienia z zażaleniem do sądu na zatrzymanie, wypowiedzenia się na temat przyczyn zatrzymania.

Co więcej, zatrzymanie nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, jeśli zniszczono mienie, użyto przemocy, zastraszano lub uniemożliwiono kontakt z adwokatem.

Co zrobić, gdy zatrzymano kogoś bliskiego?

  • Jeśli zatrzymanie nie odbyło się w Twojej obecności, jak najszybciej skontaktuj się z komisariatem policji i zażądaj informacji. Przede wszystkim zapytaj o powód zatrzymania i termin przesłuchania.
  • Później skontaktuj się z adwokatem i przekaż mu uzyskane informacje. Prawnik będzie obecny podczas przesłuchania i zapozna się ze wszystkimi okolicznościami zatrzymania. A jeśli wykryje nieprawidłowości, złoży odpowiednie wnioski do sądu.
  • Na koniec – pamiętaj, że zatrzymanie może trwać 48h. Po tym czasie policja musi wypuścić zatrzymanego lub przekazać go do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Jeśli w ciągu kolejnych 24h zatrzymany nie otrzyma postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, musi zostać zwolniony.
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani