Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”

17 maja 2020

pro civlum pomoc postpenitencjarna zpozdrowieniemStowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska PRO CIVIUM działa w obszarze szeroko rozumianej postpenitencjarystyki udzielając wsparcia osobom pozbawionym wolności i rodzinom skazanych.

Podczas składania zamówień w naszym serwisie możesz dobrowolnie wesprzeć Stowarzyszenie PRO CIVIUM. Serwis bezpłatnie i bez prowizji przekaże kwotę, którą dodali Państwo do koszyka przy składaniu zamówienia. Środki zostaną przekazane anonimowo na konto Stowarzyszenia. 

W ramach realizowanego przez organizację programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych” beneficjenci korzystają z bezpłatnego wsparcia prawników, psychologów i doradców zawodowych. Dowiedz się więcej od konsultantów Stowarzyszenia na Infolinii „TeleWsparcie” 0 800 201 211 lub na czacie online https://pomocpostpenitencjarna.pl/beneficjenci

Stowarzyszenie działa non profit, nie prowadzi działalności zarobkowej. Utrzymuje się wyłącznie z darowizn i składek członkowskich.

Nasza organizacja działa od 2018 r. i sukcesywnie się rozwija. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy – specjalistów w swoich dziedzinach – podejmujemy coraz to nowe inicjatywy poszerzając obszar i zasięg naszych działań, które prowadzone są dwutorowo:

  1. dla osób pozbawionych wolności;
  2. dla rodzin osób pozbawionych wolności.

  Wszystkie wskazane narzędzia mają jeden wspólny mianownik, tj. poizolacyjny rodzinny i społeczny nadzór nad skazanym oraz jego dalszą readaptację, przy aktywnym udziale bliskich i organizacji pozarządowych.

      Wszelka pomoc i wsparcie udzielane pozbawionym wolności oraz ich rodzinom realizowane jest w systemie Vice Versa, tzn. pomagamy bezpłatnie skazanemu (spełniającemu kryteria określone w Regulaminie programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”) – a jego bliscy, niejako w zamian, realizują powierzone zadania pozwalające nabyć wskazane umiejętności socjalizujące sprawcę.

      Oddziaływania o charakterze postpenitencjarnym lub opracowywane projekty propozycji zmian w prawie realizowane przez Stowarzyszenie muszą – aby były skuteczne – być jednak kompleksowe, obejmować swoim zakresem cały obszar dotyczący wymienionych dziedzin. Organizacja podjęła zatem decyzję o współpracy z ośrodkami akademickimi kształcącymi przyszłą kadrę prawników, psychologów i pedagogów resocjalizacyjnych. W ramach naszej działalności studenci mogą od tego roku odbywać praktyki zawodowe.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na:

www.postpenit.pl | www.pomocpostpenitencjarna.pl


Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”

ul. Przełom 1 | 61-423 Poznań

NIP 7831786805 | REGON 381084912 | Nr wpisu do ewidencji 185

tel.: 794 980 031 | 796 870 016 | Infolinia: 0 800 201 211

Numer konta do przekazywania darowizn: 87 1750 0012 0000 0000 4093 8648

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani