Pomoc po opuszczeniu murów zakładu karnego- kurator sądowy.

8 września 2021

pomoc kurator sądowy zpozdrowieniemBardzo istotną rolę w procesie resocjalizacyjnym odgrywa kurator sądowy. Pełni on zdania o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym.

Kurator sądowy trzyma pieczę nad prawidłowym wykonaniem orzeczeń sądu, sprawuje dozór nad skazanymi co do których sąd orzekł warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności lub warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Kurator ma za zadanie udzielać osadzonemu pomocy w rozwiązywaniu problemów z adaptacją. Musi też kontrolować wykonywanie przez osadzonych nałożonych na nich obowiązków, mających zapobiec powrotowi na drogę przestępczą. Kurator ma wspierać i motywować byłego więźnia do pracy nad sobą.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML
PRO CIVIUM Niepokonani