Adwokat / obrońca z urzędu? Kto może starać się o adwokata (radcę prawnego) z urzędu?

22 grudnia 2016

wyrok sąd młotek zpozdrowieniem adwokat z urzęduAdwokat / obrońca z urzędu. Kto może starać się o „adwokata z urzędu”? Jaki wniosek złożyć i gdzie w celu uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej adwokata podczas rozprawy sądowej?

Obrońca z urzędu – kto i na jakich zasadach może się starać o reprezentację przed organami ścigania z urzędu regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 117 – art. 124 KPC).

Jakie trzeba spełnić warunki do tego, aby ubiegać się o adwokata z urzędu?

Każdy z nas (osoba fizyczna) pod warunkiem, że jesteśmy stroną w sprawie i nie jesteśmy w stanie zapłacić adwokatowi (lub radcy prawnemu) za wykonaną pracę bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przekładając to na nasze: O adwokata lub radcę prawnego może starać się ta osoba, która nie zarabia tyle, aby utrzymać siebie, rodzinę i dodatkowo zapłacić za obronę adwokatowi (radcy prawnemu) bez odmawiania sobie i rodzinie zapewnienia podstawowych artykułów niezbędnych do codziennego życia.

W jaki sposób ubiegać się o adwokata z urzędu?

Można to zrobić na dwa sposoby: ustnie (podczas rozprawy, informacje zapisane w protokole) i pisemnie (przed lub w trakcie rozprawy). Oczywiście wniosek składamy w sądzie, w którym sprawa się toczy lub będzie toczyła.

W przypadku wniosku na piśmie musimy złożyć formularz: „Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. (Wnioskując o adwokata z urzędu ustnie – podczas rozprawy będziemy musieli odpowiedzieć na te same pytania). Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty dotyczące zarobków (np. wysokość zarobków – PIT lub informacja z zakładu pracy, status bezrobotnego – z urzędu pracy, wysokość renty/ emerytury – z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy korzystamy z programu 500+ itp.

Sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie jeśli uzna, że rola adwokata (radcy prawnego) jest potrzebna, a status finansowy rodzinny nie pozwala na wypłacenie wynagrodzenia obrońcy. Dlatego bardzo ważne jest, aby we wniosku podać informację, że rola adwokata (radcy prawnego) jest niezbędna np. z uwagi na zawiłość sprawy. Sąd wyda informację o przydzieleniu (lub nie) adwokata (radcy prawnego) postanowieniem. Informacja o postanowieniu sądu jest kierowane tylko do osoby występującej o przydzielenie obrońcy z urzędu. Strona, z którą toczymy batalię w sondzie nie jest informowana o tym, że mamy adwokata (radcę prawnego) z urzędu.

WAŻNE:

  1. Składając wniosek o „obrońcę z urzędu”/ lub odwołując się od postanowienia sądu dot. przydzielenia adwokata lub radcy prawnego nie wstrzymujemy toczącego się postępowania.
  2. Składając wniosek o adwokata (radcę prawnego) możemy ubiegać się o wyznaczenie konkretnie wybranej przez nas osoby. Warto wcześniej porozmawiać z adwokatem (radcą prawnym) czy zgodzi się nas reprezentować jako pełnomocnik z urzędu w naszej sprawie.
  3. Wniosek można zgłosić na każdym etapie toczącej się sprawy.
  4. Wniosek można złożyć jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu po to, aby profesjonalista zajął się składaniem odpowiednich dokumentów do instytucji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. (Wersja PDF – do wydrukowania i usupełnienia ręcznie długopisem)
  2. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. (Wersja RTF – do wypełnienia na komputerze i następnie do wydrukowania)
  3. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu (Wersja PDF)

__________________________________________

Źródła: http://prawnik.gdansk.pl oraz http://www.adwokat-lechman.pl

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani