Zakład Karny w Siedlcach

Piłsudskiego 47
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
telefon: (25) 785-13-00
e-mail: zk_siedlce@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30-13.00. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 07.30-12.00

Piąty wtorek, środa i sobota miesiąca – dodatkowe dni widzeń dla skazanych, którym udzielono nagród w postaci zezwoleń na dodatkowe widzenie lub na wykorzystanie dodatkowych widzeń z dziećmi.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:

We wtorki i środy w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 08.15-13.00.

W soboty w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 07.30-13.00

Według następującego porządku:

Pierwszy i trzeci wtorek i środę oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca – tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Drugi i czwarty wtorek i środę oraz drugą i czwartą sobotę miesiąca - tymczasowo aresztowani, których nazwiska zaczynają się na litery: L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.
Skazani:
8:00 - 16:00 niedziele ( zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7:30 - 13:00)

Tymczasowo aresztowani:
8:30 - 16:00 Wtorki i środy ( zgłoszenia przyjmowane są w godz. 8:15 - 13:00)

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML