Zakład Karny w Siedlcach

Piłsudskiego 47
08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(25) 785-13-00
e-mail:zk_siedlce@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia realizowane są w sali widzeń Zakładu Karnego w Siedlcach w godz. 9.00 – 15.30.

Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w środy, czwartki, piątki oraz pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca.
Widzenia dla skazanych zatrudnionych na terenie jednostki nieodpłatnie lub odpłatnie w wymiarze nie większym niż 4/8 realizowane są w środy, czwartki, piątki oraz w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie wolnym od pracy.

Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki oraz odpłatnie na terenie jednostki w wymiarze większym niż 4/8 realizowane są w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz środy, czwartki i piątki w czasie wolnym od pracy lub za zgodą pracodawcy.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się we wtorki i trzecią niedzielę miesiąca.

Zgłoszenia osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej pod adresem e-mail: widzenia_zk_siedlce@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 605 244 313 w godzinach 8.30 – 13.30 zgodnie z następującym porządkiem:

w poniedziałek – na środę,

we wtorek – na czwartek oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu,

w środę – na piątek,

w czwartek – na niedzielę,

w piątek – na niedzielę i wtorek.

Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Karnego w Siedlcach. Formularze przesłane drogą elektroniczną w innym terminie niż określone powyżej, wypełnione niekompletnie lub w treści których naniesiono zmiany nie będą rozpatrywane

Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi powinny stawić się na widzenie na biurze przepustek zakładu karnego:

- pierwsza tura od godz. 8.20 do godz. 8.35,

- druga tura od godz. 09.45 do godz. 10.00,

- trzecia tura od godz. 12.00 do godz. 12.15,

- czwarta tura od godz. 14.00 do godz. 14.15.

Zakład Karny w Siedlcach to jednostka przeznaczona dla mężczyzn, zarówno recydywistów penitencjarnych typu zamkniętego, jak i półotwartego, w tym tych zatrudnionych na mocy umów o pracę. Znajduje się tu również oddział aresztu śledczego dla mężczyzn. Obiekt ma pojemność 855 miejsc.

W zakładzie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym. Na terenie zakładu działa Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „Rakon” z Raciborza – Zakład Nr 2 w Siedlcach, które zatrudnia więźniów. Skazani uczestniczą w licznych programach readaptacyjnych, kursach zawodowych oraz pracach na rzecz społeczności lokalnej.

W oddziale terapeutycznym realizowane są różnorodne programy, takie jak „Bajki, które leczą”, Trening zastępowania agresji ART, Artterapia, oraz Duluth – program dla sprawców przemocy w rodzinie. Skazani zajmują się także tworzeniem ekologicznych zabawek, poduszek, budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów oraz karmników, które trafiają do różnych instytucji współpracujących z zakładem.

Poza oddziałem terapeutycznym, skazani uczą się poruszania po rynku pracy, podstaw języka angielskiego oraz obsługi komputera. Zakład Karny w Siedlcach współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach przy organizowaniu wystaw, imprez rodzinnych i programów artterapeutycznych. Uczestniczy także w projektach takich jak „Tikkun Naprawa”, dbając o cmentarze żydowskie w Siedlcach, Łukowie i Treblince. Skazani nagrywają bajki dla swoich dzieci w ramach projektu „Poczytaj mi” realizowanego przez Fundację Sławek.

Więźniowie szkolą się w różnych zawodach, m.in. jako kucharze, fryzjerzy, malarze, glazurnicy, spawacze, magazynierzy, elektrycy, monterzy sieci teleinformatycznych i pilarze. Od października 2012 roku Zakład Karny w Siedlcach prowadzi projekt „Więzienie Stracony Czas” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z powiatów siedleckiego, mińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i łosickiego. Program opiera się na filmie i scenariuszu opracowanym przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, ciesząc się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

W 2023 roku Zakład Karny w Siedlcach nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, gdzie funkcjonują klasy mundurowe. Celem tej współpracy jest kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród uczniów, podniesienie świadomości społecznej i prawnej młodzieży oraz edukacja na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Działy Dozoru Elektronicznego podlegające Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie działają w Areszcie Śledczym w Radomiu, Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie.

1 maja 2021 roku w Zakładzie Karnym utworzono Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego, który jest częścią Działu Ochrony. Zespół składa się z 11 funkcjonariuszy: 5 kobiet i 6 mężczyzn. Funkcjonariusze mają do dyspozycji jeden samochód służbowy. Załogi Zespołów Terenowych wykonują czynności materialno-techniczne u osób objętych dozorem elektronicznym przez całą dobę, przez 365 dni w roku. Współpracują z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym, które zlecają wizyty na polecenie sądu, prokuratury lub kuratora.

Zasięg działania funkcjonariuszy Działu Dozoru Elektronicznego Zakładu Karnego w Siedlcach obejmuje województwa: lubelskie, podlaskie i mazowieckie.

Podstawowym zadaniem zespołów SDE jest realizacja czynności materialno-technicznych związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Funkcjonariusze Służby Więziennej są odpowiedzialni za sprawdzanie warunków technicznych, instalację i deinstalację urządzeń monitorujących, a także wizyty kontrolne związane z nadzorem nad przestrzeganiem warunków odbywania kary.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Siedlce  | e-Paczka Siedlce | Wypiska Siedlce

Zakład Karny w Siedlcach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani