Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie

Chłopickiego 71A
04-275 Warszawa
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(22) 610-55-41
e-mail:as_warszawa_grochow@sw.gov.pl
widzenia:

Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

Widzenia w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:

1) poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

2) wtorek i środa: skazani

3) pierwsza niedziela miesiąca: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani zatrudnieni;

4) druga, trzecia, czwarta niedziela miesiąca: skazani (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki oraz zatrudnieni poza oddziałem mieszkalnym);

5) tura pierwsza w godz. 8.45 – 09.45;

tura druga w godz. 10.15 – 11.15;

tura trzecia w godz. 11.45 – 12.45;

tura czwarta w godz. 13.45 – 14.45.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie to jedyna jednostka penitencjarna dla kobiet w okręgu warszawskim.

Przeznaczony jest dla kobiet tymczasowo aresztowanych, pozostających do dyspozycji prokuratur i sądów z rejonu: Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Prokuratur Okręgowych w Warszawie, Warszawa-Praga, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach, oraz odpowiednich sądów okręgowych i rejonowych. Areszt przyjmuje także skazane kobiety odbywające karę po raz pierwszy, młodociane, recydywistki penitencjarne w zamkniętym zakładzie karnym, a także młodociane i skazane po raz pierwszy w półotwartym zakładzie karnym. Mogą tu przebywać także kobiety z insulinozależną cukrzycą, poruszające się na wózku inwalidzkim oraz objęte programem substytucji metadonowej. Pojemność aresztu to 632 miejsca.

Areszt mieści się przy ulicy Chłopickiego 71a, obok rezerwatu przyrody „Olszynka Grochowska” i jest otoczony torami kolejowymi. Kompleks składa się z sześciu oddziałów mieszkalnych, budynku administracji oraz części kwatermistrzowskiej.

Historia Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie sięga lat 70. XX wieku. Budowa Zakładu Karnego, przeznaczonego na potrzeby kolejnictwa, rozpoczęła się w 1970 roku z inicjatywy Polskich Kolei Państwowych. W 1975 roku utworzono Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, przeznaczony dla kobiet, składający się z czterech pawilonów mieszkalnych. W latach 1987-1989 planowano rozbudowę, którą zakończono dopiero w 2009 roku, dodając nowy pawilon mieszkalny. W 2012 roku areszt przeszedł modernizację systemu grzewczego, co przyniosło znaczne oszczędności.

Kadra aresztu prowadzi nie tylko podstawowe zadania wynikające z kodeksu karnego wykonawczego, ale także dodatkowe programy resocjalizacyjne we współpracy z różnymi fundacjami i stowarzyszeniami, jak Fundacja „Dom Kultury” czy Fundacja Happy Kids. Organizowane są kursy zawodowe oraz programy edukacyjne, które pomagają skazanym w zdobywaniu nowych kwalifikacji i lepszym przygotowaniu do życia na wolności.

Na terenie aresztu działa grupa teatralna „Nadzieja” oraz grupa redakcyjna kwartalnika „W Kratkę” i bloga, wspierana przez wolontariuszy Fundacji „Dom Kultury”. Skazane mogą uczestniczyć w kursach zawodowych, takich jak kucharz, brukarz, fryzjer, florysta, krawiec, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej oraz operator usług utrzymania czystości.

Areszt realizuje również projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowane ze środków europejskich. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w zakresie kursów reedukacyjnych, uczących o konsekwencjach brawury na drodze i prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Od 1 grudnia 2018 roku Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie nadzoruje Oddział Zewnętrzny w Popowie, który przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Oddział Zewnętrzny w Popowie prowadzi również programy resocjalizacyjne oraz kursy przyuczające do zawodu, finansowane z funduszy europejskich. Osadzeni mają dostęp do biblioteki i zajęć kulturalno-oświatowych oraz sportowych.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Chłopickiego | Paczka Warszawa | Paczka Grochów | e-Paczka Grochów | e-Paczka Chłopickiego | Wypiska | Wypiska Grochów 

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani