Zakład Karny w Łowiczu

Wiejska 3
99-400 Łowicz
woj. łódzkie
Zobacz na mapie
telefon:46 830 97 00 / 46 830 97 06
e-mail:zk_lowicz@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są po dokonaniu wcześniejszej telefonicznej rejestracji najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem pod numerem telefonu:

(046) 830 97 49 – widzenia ze skazanymi

(046) 830 97 12 lub (046) 830 10 22 – widzenia z tymczasowo aresztowanymi

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest w dni robocze w godzinach 11:00 - 14:00, najpóźniej na jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia ze skazanymi

1. Widzenia skazanych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w czwartki, piątki, pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 12:00 – 16:00.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem widzenia.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) dzień Bożego Ciała,

e) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

f) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

g) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

3. Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 8:00 - 11:00, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 9:30.

Widzenia z tymczasowo aresztowanymi

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy w godzinach 8:00-15:00 oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 8:00-12:00, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 13:00.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt. 1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) dzień Bożego Ciała,

e) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

f) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

g) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 11:30 – 15:30, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 13:30.

Zakład Karny w Łowiczu przy ul. Wiejskiej 3 powstał w 1974 roku jako Ośrodek Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Łodzi, na terenie kolejowym. Skazani początkowo mieszkali w barakach kolejowych i budowali mury więzienia. Od 1978 roku zakład funkcjonuje jako samodzielna jednostka, formalnie utworzona zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 1977 roku.

W grudniu 1981 roku utworzono ośrodek odosobnienia dla internowanych z Solidarności Mazowsza i Ziemi Łódzkiej. Od 2000 roku zakład został przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do 2009 roku był zakładem zamkniętym dla recydywistów penitencjarnych, a obecnie jest to zakład półotwarty, obejmujący osiem pawilonów mieszkalnych, w tym jeden areszt śledczy i jeden dla osadzonych niesprofilowanych, oraz ambulatorium. Zakład prowadzi też oddział terapeutyczny dla uzależnionych i od 1 grudnia 2017 roku oddział zamknięty o zwiększonym stopniu zabezpieczeń.

Historia więziennictwa w Łowiczu zaczyna się w 1916 roku, kiedy to władze niemieckie zbudowały zakład karny na mocy zarządzenia Cesarsko-Niemieckiego Naczelnika dla powiatu łowickiego i sochaczewskiego. Umiejscowiono go przy ul. Strzeleckiej (obecnie Kurkowej 4) na gruntach prywatnych, zabranych bez zgody właścicieli. Więzienie pełniło funkcję karno-śledczą, obsługując zarówno skazanych, jak i zatrzymanych do dyspozycji prokuratora Sądu Okręgowego w Łowiczu. Do odzyskania niepodległości przez Polskę więzienie podlegało Dyrekcji Więzień przy Cesarsko-Niemieckim Urzędzie Głównym Generał-Gubernatora w Warszawie, a bezpośrednio dyrekcji więzienia Warszawa-Mokotów.

W listopadzie 1918 roku więzienie przeszło pod polski zarząd. Administracyjnie początkowo podlegało Wydziałowi Więziennemu, a potem Sekcji Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1921 roku sekcję przekształcono w Departament Więzienny, a później w Departament Karny, który nadzorował więzienia i areszty sądowe oraz zakłady wychowawczo-poprawcze w całym kraju. Od lutego 1919 roku więzienie w Łowiczu znalazło się pod zarządem Warszawskiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.

Po 1939 roku, w ramach Generalnego Gubernatorstwa, organizacja więzień opierała się na polskich przepisach przedwojennych. Zamiast Departamentu Karnego powołano Zarząd Zakładów Karnych z siedzibą w Warszawie. Kadra łowickiego więzienia pozostała polska, ale była podporządkowana niemieckim rozkazom. Część funkcjonariuszy współpracowała z Armią Krajową, przekazując informacje o uwięzionych i transportach oraz pomagając w dostarczaniu paczek.

Po wycofaniu się Niemców w styczniu 1945 roku więzienie przejęło NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. 8 marca 1945 roku grupa harcerzy z Szarych Szeregów zorganizowała udaną akcję odbicia więźnia Zbigniewa Fereta, ps. „Cyfra”. Niedługo potem więzienie zostało zamknięte.

28 kwietnia 2016 roku na murze obecnego Zakładu Karnego w Łowiczu odsłonięto tablicę upamiętniającą sześciu funkcjonariuszy straży więziennej zamordowanych przez radziecką policję polityczną w latach 1939-40 oraz zmarłych w obozie Baskaja w 1945 roku.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Łowicz  | e-Paczka Łowicz | Wypiska Łowicz | Widzenia Łowicz

Zakład Karny w Łowiczu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani