Areszt Śledczy w Łodzi

Smutna 21
91-726 Łódź
woj. łódzkie
telefon: 42 675 00 00
e-mail: as_lodz@sw.gov.pl
widzenia:

I. Widzenia odbywają się w kompleksie widzeniowym według następującego grafiku:
a) skazani — wtorki i druga, trzecia oraz czwarta niedziela miesiąca,
b) tymczasowo aresztowani — czwartki i pierwsza niedziela miesiąca:

Jeżeli w miesiącu przypada pięć niedziel to w ostatnią z nich widzenia nie będą realizowane.

Sala widzeń otwierana jest o godzinie 8:00. Widzenia udzielane są w godz.09.00- 15.45, prośbę o ich udzielenie przyjmuje się w godz. 08.15- 12.00

Od dnia 1 lutego 2019r. widzenia są realizowane według następującego grafiku:

PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od A do M),

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

DRUGI WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od N do Ż),

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

TRZECI WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od A do M),

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA

TA (nazwiska na litery od N do Ż),

ZATRUDNIENI ODPŁATNIE (wszyscy) - dodatkowo

CZWARTY WTOREK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od A do M)

CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA

SKAZANI (nazwiska na litery od N do Ż)

Osadzeni zatrudnieni odpłatnie, poza wskazanymi dodatkowymi terminami, mogą korzystać z widzeń na zasadach ogólnych. Osadzeni zatrudnieni nieodpłatnie korzystają z widzeń na zasadach ogólnych.

Osadzeni zatrudnieni (odpłatnie i nieodpłatnie) wykorzystują widzenia w dniach i godzinach, które są dla nich wolne od pracy (z uwzględnieniem grafiku udzielania widzeń). W wyjątkowych przypadkach osadzony, po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonych w pracy i zgody Zastępcy Dyrektora - Kierującego Oddziałem Penitencjarnym lub Dyrektora Aresztu Śledczego w Łodzi, może wykorzystać widzenie w dniu pracy.

Informuję również, iż w dniach kiedy widzenia odbywać się będą jedocześnie dla skazanych i tymczasowo aresztowanych będą obowiązywać odrębne porządki ich realizacji- osobny dla skazanych i osobny dla tymczasowo aresztowanych.

Osoby uprawnione zgłaszające się na widzenie z osadzonymi są informowane przez funkcjonariusza SW o ich udziale w czynnościach procesowych. Na podstawie tej informacji, osoba uprawniona podejmuje decyzję o dalszym oczekiwaniu na widzenie. Czynności procesowe nie są realizowane przez Służbę Więzienną, w związku z czym nie może ona odpowiadać za czas powrotu z nich.

Widzeń nie udziela się: 1 stycznia, I dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym osadzonych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Pozostałe widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.

Osadzeni skazani, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w innej sprawie traktowani są jak tymczasowo aresztowani.

Widzenia osadzonych z adwokatami odbywają się, zgodnie z § 107. ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, w godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą dyrektora widzenie może być zrealizowane w innym czasie i miejscu.
Sala widzeń otwierana jest o godzinie 8:00. Widzenia udzielane są w godz.09.00- 15.45, prośbę o ich udzielenie przyjmuje się w godz. 08.15- 12.00

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML