Areszt Śledczy w Łodzi

Smutna 21
91-726 Łódź
woj. łódzkie
Zobacz na mapie
telefon:42 675 00 00
e-mail:as_lodz@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Areszt Śledczy w Łodzi to rozbudowana jednostka penitencjarna przeznaczona głównie dla mężczyzn objętych tymczasowym aresztowaniem. Ponadto, przebywają tu skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1062 miejsca, natomiast w praktyce jednostka może pomieścić 795 osadzonych.

Infrastruktura i Oddziały

Na terenie aresztu znajduje się Ośrodek Diagnostyczny, gdzie na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego przeprowadza się badania psychologiczne i psychiatryczne osadzonych, aby określić warunki dalszego odbywania kary. Areszt został oddany do użytku w 1964 roku i zajmuje powierzchnię około 5,5 ha. Na jego terenie znajdują się trzy pawilony mieszkalne, budynek administracyjny oraz zaplecze gospodarcze (warsztaty, pralnia, kuchnia, magazyny). Poza głównym terenem aresztu znajdują się budynki kotłowni, Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW oraz siedziba Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Dział Dozoru Elektronicznego

Od 2018 roku w Areszcie Śledczym w Łodzi działa Dział Dozoru Elektronicznego. Funkcjonariusze tego działu realizują czynności materialno-techniczne związane z Systemem Dozoru Elektronicznego (SDE), w tym:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar w ramach SDE,
  • Instalację urządzeń monitorujących u osób objętych dozorem,
  • Kontrolę prawidłowości działania urządzeń,
  • Deinstalację urządzeń monitorujących,
  • Wizyty kontrolne w przypadku naruszenia warunków dozoru.

Czynności te są realizowane na obszarze do 200 km od jednostki macierzystej, co umożliwia szybką reakcję w razie potrzeby. Nadzór nad pracą Działu Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego pozwala na kontrolę zachowania skazanych przy użyciu technologii. Może obejmować:

  • Dozór stacjonarny: monitorowanie przebywania skazanego w określonych miejscach w określonych dniach i godzinach,
  • Dozór mobilny: śledzenie bieżącego miejsca pobytu skazanego,
  • Dozór zbliżeniowy: kontrola, czy skazany zachowuje określoną minimalną odległość od osoby wskazanej przez sąd.

System ten jest stosowany na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Smutna | Paczka Łódź | e-Paczka Smutna | e-Paczka Łódź | Wypiska Smutna | Wypiska Łódź | Widzenia Łódź

Areszt Śledczy w Łodzi - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani