Zakład Karny w Inowrocławiu

Narutowicza 46
88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(52) 354-12-10, (52) 355-03-35
e-mail:zk_inowroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w piątek i niedzielę każdego tygodnia w godzinach: od 8:00 do 16:00. Dla osadzonych z Oddziału Terapeutycznego widzenia odbywają się w niedziele.

Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 52 354 12 64
Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia.

Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

Udziela się widzeń w drugi dzień Świąt bożego Narodzenia, telefoniczne zgłoszenie na widzenie odbywa się w poniedziałek poprzedzający 26 grudnia.

Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w czterech turach:

I tura w godz. 8.30 – 9.30,
II tura w godz. 10.00 – 11.00,
III tura w godz. 11.30 – 12.30,
IV tura w godz. 13.00 – 14.00.

Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie nie będzie udzielone. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.
8:30 - 14:00

Zakład Karny w Inowrocławiu

Charakterystyka jednostki:

Zakład Karny w Inowrocławiu jest półotwartą placówką penitencjarną przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, będących recydywistami penitencjarnymi. Aktualna pojemność jednostki wynosi 346 miejsc. Zakład podlega pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy i jest zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim.

Oddział Zewnętrzny:

Od 1 kwietnia 2018 roku, Zakład Karny w Inowrocławiu posiada Oddział Zewnętrzny w Toruniu, który powstał na miejscu zlikwidowanego Aresztu Śledczego w Toruniu zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 roku.

Historia:

W latach 1900-1901 w Inowrocławiu wybudowano w stylu północnego neorenesansu budynek Sądu Powiatowego, który dzisiaj jest siedzibą Sądu Rejonowego, a za nim więzienie. Budynek więzienia, w kształcie krzyża i mający cztery kondygnacje, zachował swój pierwotny układ do dzisiaj. W czerwcu 1928 roku więzienie w Inowrocławiu zostało zaliczone do klasy II więzień karno-śledczych, przeznaczonych dla 150-450 osób z wyrokami od 1 roku do 3 lat więzienia. W latach 30-tych XX wieku w inowrocławskim więzieniu wykonywano karę śmierci.

Okres Wojenny i Powojenny:

Lata 1939-1956 były najciemniejszym okresem w historii więzienia. Polaków egzekucjowano zarówno na terenie więzienia, jak i w pobliskich lasach koło Gniewkowa. Szczególnie głośna była sprawa rozstrzelania 56 więźniów w nocy z 22 na 23 października 1939 roku, znana jako „krwawa niedziela inowrocławska”. W październiku 1996 roku, aby uczcić pamięć represjonowanych i pomordowanych, na murze więzienia umieszczono tablicę pamiątkową.

Po wojnie więzienie miało różnorodny charakter izolacyjny. W latach 1946-1947 w celach przebywało od trzech do czterech skazanych, a w latach 1950-1951 – od czterech do pięciu. W 1963 roku, aby pomieścić zwiększającą się liczbę osadzonych, wybudowano parterowy pawilon dla recydywistów.

Przemiany i Rozwój:

W 1984 roku, zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, Zakład Karny w Inowrocławiu został przekształcony w Areszt Śledczy. W 2010 roku w areszcie utworzono dwa oddziały penitencjarne. W 2014 roku, zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości, Areszt Śledczy w Inowrocławiu został ponownie przekształcony w Zakład Karny, z wyznaczonym oddziałem terapeutycznym dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

Programy Resocjalizacyjne i Psychokorekcyjne:

Zakład Karny realizuje liczne programy resocjalizacyjne, takie jak „Stop agresji”, „Respekt” dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy, „Labirynt uzależnień”, „Piłeś – nie jedź” dla skazanych uzależnionych od alkoholu i narkotyków, oraz inne programy, jak „Przez sport do wolności” czy „Samodzielność w urzędach administracji”.

Praca z Osadzonymi Uzależnionymi:

Od 1 maja 2014 roku działa oddział dla recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu, mieszczący 31 skazanych. Dodatkowo, na terenie jednostki od ponad 30 lat działa grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja”, spotykająca się co poniedziałek. Mityngi otwarte mogą być dostępne dla posłańców grup wolnościowych po uzyskaniu zgody dyrektora.

Resocjalizacja przez Sport:

W 1989 roku w areszcie śledczym powstało Koło Sportowe „Paragraf”, które w 1995 roku przekształcono w Klub Olimpijczyka „Paragraf”. Skazani członkowie klubu biorą czynny udział w uprawianiu sportu oraz uczestniczą w wycieczkach i imprezach sportowych organizowanych poza terenem jednostki, a także w spotkaniach ze sportowcami.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Inowrocław | e-Paczka Inowrocław | Wypiska Inowrocław | Widzenia Inowrocław

Zakład Karny w Inowrocławiu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›