Oddział Zewnętrzny w Toruniu

Piekary 53
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(56) 657-79-00 / (56) 621-00-37
e-mail:zk_inowroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca oraz w każdą niedzielę, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.
Udziela się widzeń 26 grudnia. Telefoniczne zgłoszenie na widzenie odbywa się w poniedziałek poprzedzajęcy 26 grudnia.

Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi możliwa jest w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu (56) 65-77-920. Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenie.

Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w pięciu turach:

I tura w godz. 8.00 – 9.00,
II tura w godz. 9.45 – 10.45,
III tura w godz. 11.30 – 12.30,
IV tura w godz. 13.15 – 14.15,
V tura w godz. 15.00 – 16.00.

Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie nie będzie udzielone. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.
8:00 - 16:00

Oddział Zewnętrzny w Toruniu

Historia i Przeznaczenie:

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 r., Areszt Śledczy w Toruniu został przekształcony w Oddział Zewnętrzny w Toruniu Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Ta jednostka penitencjarna przeznaczona jest dla mężczyzn, w tym tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy oraz recydywistów. Aktualna pojemność jednostki wynosi 151 miejsc.

Działania Resocjalizacyjne i Współpraca:

Oddział Zewnętrzny prowadzi intensywne programy resocjalizacyjne oraz psychoedukacyjne we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich Patron. W ramach porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie regularnie organizowane są spotkania skazanych z pracownikami socjalnymi. Ochotniczy Hufiec Pracy w Toruniu cyklicznie prowadzi zajęcia „Klubu pracy”. Dla osadzonych uzależnionych od alkoholu działa grupa Anonimowych Alkoholików „ALA”, spotykająca się co tydzień, a corocznie organizowane są mityngi rocznicowe z udziałem rodzin skazanych oraz zaproszonych gości. Wychowawcy realizują liczne programy resocjalizacyjne, takie jak „Pod kontrolą”, „Wiem jak żyć”, „ABC polszczyzny” i „I Ty możesz zostać artystą”.

Historia Budynku:

W 2013 r. minęło 160 lat od utworzenia Aresztu Śledczego w Toruniu, znanego jako „Okrąglak” – jedynego obiektu w kształcie rotundy na mapie polskiego więziennictwa. Budynek, powstały około 1853 r., miał zastąpić przeludnione więzienie kryminalne przy ul. Żeglarskiej. Zlokalizowany przy dzisiejszej ul. Piekary, został zaprojektowany zgodnie z systemem celkowym (pensylwańskim) i oddany do użytku w 1864 r. W jego wnętrzu znajdowały się czteropiętrowe cele, a centralnie umieszczone schody metalowe zapewniały łatwy nadzór. W piwnicach mieściły się łaźnie, magazyny i karcery. W 1935 r., podczas światowego kryzysu gospodarczego, przebywało w nim prawie 600 osadzonych. W podziemiach budynku administracji znajdują się pozostałości XIII-wiecznej Baszty Koci Ogon.

Znaczenie Współczesne:

Po zmianach ustrojowych areszt stał się obiektem zainteresowania mediów i społeczeństwa. Zwiedzały go delegacje z Danii, Węgier, Ukrainy i Hiszpanii oraz wielu przedstawicieli świata nauki. Budynek był również planem filmowym dla produkcji Marcina Gładycha pt. „Panoptikon”, która ukazywała historię Torunia z perspektywy przestępców.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Toruń | e-Paczka Toruń | Wypiska Toruń | Widzenia Toruń

Oddział Zewnętrzny w Toruniu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›