Oddział Zewnętrzny w Zamościu

Hrubieszowska 40
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:84 638 76 00
widzenia:

Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy czwartek i niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w godzinach 8:30 – 15:30.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej odbywają się w przeznaczonym do tego pomieszczeniu w każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem czwartków, niedziel oraz pierwszego dnia Wielkiej Nocy i pierwszego dnia Bożego Narodzenia, w godzinach 8:30 – 15:30.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 84 6388479, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zamosc_oz@sw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00.

Widzenia udzielane są w czwartki i niedziele, w godzinach 8:30 – 15:30.

Przy zgłoszeniu na widzenie niezbędne jest podanie nw. informacji:
- dzień planowanego widzenia (godzina udzielenia widzenia zostanie ustalona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki)
- imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia osadzonego,
- imię i nazwisko osoby odwiedzającej.

Oddział Zewnętrzny w Zamościu jest jednostką półotwartą, przeznaczoną dla 347 skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Osadzeni mają do dyspozycji dwa boiska sportowe, świetlice, bibliotekę z około 4,5 tysiąca książek, kaplicę, w której odbywają się posługi duszpasterskie, oraz salę multimedialną wykorzystywaną podczas zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Opiekę medyczną zapewnia ambulatorium i gabinet stomatologiczny. Oddział Zewnętrzny z Zamościu podlega administracyjnie pod Zakład Karny w Zamościu.

Regularnie organizowane są warsztaty skierowane do sprawców przemocy w rodzinie, oparte na systemie Duluth, oraz Treningi Zastępowania Agresji (ART). Prowadzone są także autorskie programy readaptacji społecznej, które pomagają eliminować zachowania agresywne, zapobiegać uzależnieniom, rozwijać nowe kompetencje społeczne i przygotowywać do efektywnego poruszania się po rynku pracy.

W ostatnich latach realizowano liczne kursy zawodowe, dzięki którym osadzeni zdobywali lub poszerzali kwalifikacje w zawodach takich jak technolog robót wykończeniowych, brukarz, stolarz meblowy, glazurnik, malarz budowlany, technolog dociepleń, kierowca wózków widłowych, monter rusztowań budowlanych, spawacz. Dzięki współpracy z Przychodnią Zdrowia Psychicznego, osadzeni uzależnieni od alkoholu, wyróżniający się dobrą postawą i samodyscypliną, mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych.

Osadzeni, spełniający określone kryteria, są zatrudniani do prac odpłatnych i nieodpłatnych. Wykonują prace porządkowe oraz pomocnicze o charakterze administracyjno-gospodarczym zarówno w jednostce, jak i na zlecenie zewnętrznych podmiotów, na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz w celach charytatywnych.

Dzięki współpracy z różnymi szkołami i uczelniami wyższymi, osadzeni mają możliwość uzupełniania i zdobywania wykształcenia.

Historia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu rozpoczęła się w 1988 roku. Początkowo przeznaczony był dla recydywistów penitencjarnych, którzy pracowali głównie przy budowie szpitala oraz na rzecz innych instytucji w regionie byłego województwa zamojskiego. Jednak zmiany społeczno-gospodarcze w 1989 roku i spadek zainteresowania zatrudnianiem osadzonych doprowadziły do zamknięcia Oddziału Zewnętrznego w 1990 roku.

W 2003 roku Sejmik Województwa Lubelskiego zdecydował o przekazaniu darowizny nieruchomości należącej do województwa lubelskiego z zamiarem utworzenia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego. W tym samym roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej upoważnił dyrektora zakładu karnego do nabycia działki poprzez darowiznę. Następnie, na mocy aktu notarialnego, nieruchomość została przekazana w zarząd dyrekcji jednostki. Istniejący budynek przeszedł gruntowną renowację oraz rozbudowę. W grudniu 2005 roku otwarto dwa oddziały mieszkalne, a we wrześniu 2010 roku trzeci oddział.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Hrubieszowska | Paczka Zamość | e-Paczka Hrubieszowska | e-Paczka Zamość OZ | Wypiska Hrubieszowska | Wypiska Zamość | Widzenia Zamość

Oddział Zewnętrzny w Zamościu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani