Zakład Karny w Zamościu

Okrzei 14
22-400 Zamość
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:84 638 00 70
e-mail:zk_zamosc@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w każdy czwartek w godzinach 14:00 – 16:00, a także w każdą niedzielę oraz w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w godzinach 8:00 - 14:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 84 6380010, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zamosc@sw.gov.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 13:00.
Widzenia udzielane są w czwartki i niedziele, w godzinach 8:00 – 16:00.

Przy zgłoszeniu na widzenie niezbędne jest podanie nw. informacji:
- dzień planowanego widzenia (godzina udzielenia widzenia zostanie ustalona w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki)
- imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia osadzonego,
- imię i nazwisko osoby odwiedzającej.

Zakład Karny w Zamościu działa od 1906 roku, kiedy to został otwarty jako więzienie carskie. Kompleks składał się z dwóch budynków administracyjnych oraz budynku koszarowego w kształcie litery T, otoczonego murem o wysokości 4,2 metra. W okresie międzywojennym pełnił funkcję więzienia karno-śledczego, a od wiosny 1940 do lipca 1944 roku funkcjonował jako Niemiecki Zakład Karny. W 1942 roku powstał tam oddział więzienia ciężkiego, przez który przewinęło się około 20 tysięcy osób. W czasach stalinowskich wykonywano tam wyroki śmierci.

Od 15 września 2021 roku Zakład Karny w Zamościu został przekształcony w Areszt Śledczy. Jednostka ta przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. Może pomieścić łącznie 632 osoby.

W zakładzie mogą przebywać mężczyźni skazani po raz pierwszy, w tym młodociani, zarówno w zakładzie typu zamkniętego, jak i półotwartego – w oddziale zewnętrznym. Zakład posiada dwa oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jeden z nich przeznaczony jest dla osadzonych w zakładzie zamkniętym, a drugi, znajdujący się w budynku oddziału zewnętrznego, dla osadzonych w zakładzie półotwartym.

Współczesny zakład został rozbudowany i zmodernizowany. Połączono budynki administracyjne, tworząc jedną całość, a część koszarową rozbudowano, tworząc układ w kształcie litery H. Powstały również nowe budynki warsztatowe, garaże oraz budynek gospodarczy, w którym znajdują się magazyny, kuchnia i pralnia. Całkowicie zagospodarowano podpiwniczoną część budynku koszarowego, tworząc kompleks pomieszczeń do zajęć kulturalno-oświatowych. Znajdują się tam m.in. łaźnia dla osadzonych, świetlica, radiowęzeł, biblioteka, pracownia plastyczna, introligatornia, sala ćwiczeń fizycznych, sala komputerowa oraz pomieszczenia na zajęcia klubowe, takie jak spotkania Anonimowych Alkoholików. Zakład posiada również dwie kaplice: rzymskokatolicką i prawosławną.

W grudniu 2005 roku oddano do użytku oddział zewnętrzny o pojemności 211 miejsc, który po rozbudowie zakończonej we wrześniu 2010 roku, powiększył się o dodatkowe 150 miejsc dla osadzonych.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Zamość  | e-Paczka Zamość | Wypiska Zamość | Widzenia Zamość

Zakład Karny w Zamościu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani