Oddział Zewnętrzny w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu

Partyzancka 72
45-853 Opole
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 474 20 80
e-mail:as_opole@sw.gov.pl
widzenia:

Dni wyznaczone na widzenia:
Czwartki i niedziele

Godziny wyznaczone na widzenia:
8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 15.00

Widzenia udzielane są tylko i wyłącznie w określonych powyżej dniach oraz godzinach na podstawie dokonanych wcześniej zgłoszeń telefonicznych osób odwiedzających zainteresowanych widzeniem.

Ustalenie dnia oraz godziny widzenia możliwe: pod numerem 77 549 23 02, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem.

Przeznaczenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu

Oddział Zewnętrzny w Opolu jest przeznaczony dla skazanych kobiet, które kwalifikują się do odbywania kary w zakładach typu otwartego. Dotyczy to zarówno młodocianych, jak i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, a także recydywistek penitencjarnych.

Osadzone w tej jednostce aktywnie uczestniczą w pracach społecznych na rzecz lokalnych samorządów, organów administracji publicznej oraz w przedsięwzięciach charytatywnych.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Opolu

3 kwietnia 1989 roku na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, zniesiono Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Opolu, znajdujący się w Choruli k. Opola. W jego miejsce utworzono Zakład Karny Przejściowy w Choruli, którego budynki były własnością Cementowni „Odra”. Ze względu na zmiany ekonomiczne w Polsce, jesienią 1989 roku postanowiono przenieść Zakład Karny Przejściowy do Opola. Decyzją Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, 6 sierpnia 1990 roku zakład został przeniesiony do budynków zlikwidowanego Ośrodka Przystosowania Społecznego przy ul. Partyzanckiej 72 w Opolu.

We wrześniu 1997 roku, w związku ze zmianami kodeksowymi, Zakład Karny Przejściowy w Opolu został przekształcony w Zakład Karny w Opolu. Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 roku, 1 października 2017 roku zniesiono Zakład Karny w Opolu, a w jego miejsce utworzono Oddział Zewnętrzny w Opolu, administracyjnie podlegający Aresztowi Śledczemu w Opolu.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Opole  | e-Paczka Opole | Wypiska Opole | Widzenia Opole

Oddział Zewnętrzny w Opolu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›