Areszt Śledczy w Opolu

Sądowa 4
45-033 Opole
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 454 56 47
e-mail:as_opole@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w:

Dla skazanych:
każda środa miesiąca;
każdy piątek miesiąca oprócz pierwszego;
każda niedziela miesiąca oprócz trzeciej;

Dla osób tymczasowo aresztowanych:
każdy pierwszy piątek miesiąca;
każda trzecia niedziela miesiąca.

Godziny wyznaczone na widzenia:

Dla skazanych:
w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 15.00

Dla osób tymczasowo aresztowanych:

w dni wyznaczone na widzenia w następujących godzinach:

8.00 - 9.00
9.30 - 10.30
11.00 - 12.00
12.30 - 13.30
14.00 - 15.00

Ustalenie dnia oraz godziny widzenia możliwe jest pod numerem telefonu 77 549 23 02 w dni robocze w godzinach 9:00 – 13:00, nie później niż dzień przed planowanym widzeniem;

Struktura i Funkcje Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu to zakład penitencjarny przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Posiada także oddziały zakładu karnego dla skazanych mężczyzn recydywistów oraz skazanych kobiet, w tym młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, w systemie zamkniętym. W jednostce działa ośrodek diagnostyczny obsługujący jednostki penitencjarne okręgu opolskiego, gdzie przeprowadza się badania psychologiczne i psychiatryczne. Całkowita pojemność Aresztu Śledczego wynosi 641 miejsc. Na terenie zakładu funkcjonują cztery świetlice, radiowęzeł, biblioteka z 12 tysiącami woluminów oraz telewizja kablowa. Opiekę medyczną zapewnia Zakład Opieki Zdrowotnej z lekarzami różnych specjalności i średnim personelem medycznym. Profilaktyka uzależnień jest realizowana z udziałem instytucji społecznych, kulturalnych i religijnych, a wsparcie oferują grupy Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Narkomanów. Szczególną uwagę poświęca się programom socjalizacyjnym dla skazanych kobiet, obejmującym pracę na cele społeczne i charytatywne. Praktyki religijne odbywają się w kaplicy więziennej.

Oddziały Zewnętrzne

Od 1 czerwca 2012 roku, do Aresztu Śledczego w Opolu dołączono Oddział Zewnętrzny w Turawie, który przejął funkcje Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Korab”. Oddział ten jest przeznaczony dla skazanych kobiet i mężczyzn odbywających karę w systemie półotwartym i otwartym. Pojemność oddziału wynosi 155 miejsc. Kolejny oddział zewnętrzny został dołączony 1 października 2017 roku po przekształceniu Zakładu Karnego w Opolu w oddział otwarty, z pojemnością 148 miejsc.

Do Aresztu Śledczego w Opolu przynależy również Oddział Zewnętrzny w Opolu.

Historia Aresztu Śledczego w Opolu

Historia Aresztu Śledczego w Opolu sięga XIX wieku. W latach 1879-1881 zbudowano kompleks Królewskiego Pruskiego Sądu i Więzienia, z więzieniem z czerwonej cegły w kształcie litery T. W czasie II wojny światowej budynek sądu został zniszczony i rozebrany, a więzienie częściowo zniszczone i później odbudowane. W styczniu 1945 roku Niemcy opuścili jednostkę, a pierwsi powojenni więźniowie trafili tam w kwietniu 1945 roku, wśród nich wielu podejrzewanych o współpracę z okupantem Ślązaków i osoby oskarżane o działalność antypaństwową. Areszt pozostawał pod kontrolą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do 1956 roku, kiedy to więziennictwo przeszło pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Opole | e-Paczka Opole | Wypiska Opole | Widzenia Opole

Areszt Śledczy w Opolu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›