Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy

Wały Jagiellońskie 1
56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:71 398 07 00
e-mail:zk_1_wroclaw@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia w danym tygodniu możliwe jest telefonicznie pod numerem 713980700 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 7:45 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości zapisu na dni wykraczające poza tydzień kalendarzowy, w którym dokonuje się zgłoszenia.

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy

Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy to zamknięta jednostka penitencjarna, przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych. Funkcjonuje tu także oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym dla sprawców przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Skazani z cukrzycą insulinozależną również mogą tu odbywać karę. Zakład ma pojemność 177 miejsc.

Programy Resocjalizacyjne

W jednostce prowadzone są liczne programy resocjalizacyjne mające na celu przygotowanie skazanych do powrotu do społeczeństwa. Współpracuje ona z instytucjami takimi jak Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Oleśnicy. Regularnie organizowane są kursy zawodowe oraz cykle zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, obejmujące tematy takie jak uzależnienia, edukacja seksualna, psychoedukacja, relaksacja, treningi terapeutyczne, programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej oraz grupy zadaniowe i edukacyjno-korekcyjne.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Oleśnicy

Pierwsze wzmianki o więzieniu w Oleśnicy pochodzą z 1741 roku, kiedy miasto stało się powiatowe. Obecny budynek więzienia został wzniesiony około 1880 roku, a jego projektantem był niemiecki architekt Karl Friedrich Endell.

Okres II Wojny Światowej

W latach 1939-1945 więzienie w Oleśnicy przeznaczone było dla mężczyzn, kobiet oraz nieletnich. Znane z akcji „Noc i Mgła” (Nacht und Nebel), więzienie to przechowywało mniejsze grupy więźniów z wrocławskiego sądu, głównie kobiety z Francji.

Powojenne Losy Więzienia

Po ewakuacji w styczniu 1945 roku, więzienie zostało częściowo spalone. W latach 60. rozpoczęto jego odbudowę i adaptację. W 1963 roku utworzono tu specjalne więzienie dla skazanych z problemami psychicznymi, które w 1965 roku przekształcono w szpital psychiatryczny. Zakład służył także jako ośrodek obserwacyjno-rozdzielczy i dydaktyczny.

Zmiany w Latach Późniejszych

W 1967 roku jednostkę przekształcono w Zakład Karny w Oleśnicy, a w 1972 roku ponownie zmieniono jej przeznaczenie na zakład karny dla skazanych wymagających szczególnych środków leczniczo-wychowawczych. W 1983 roku wprowadzono oddział dla recydywistów i dorosłych skazanych. Od 1996 roku zakład funkcjonował jako zakład karny dla recydywistów penitencjarnych, a od 1999 roku jako zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych z oddziałem terapeutycznym.

Przekształcenia Administracyjne

W 2018 roku, na mocy zarządzeń Ministra Sprawiedliwości, Zakład Karny w Oleśnicy został zlikwidowany, a jego miejsce zajęło najpierw Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego we Wrocławiu, a następnie Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Oleśnica | e-Paczka Oleśnica | Wypiska Oleśnica | Widzenia Oleśnica

Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›