Religia w jednostkach penitencjarnych

12 listopada 2021

religia modlitwa zakład karny zpozdrowieniem.plJednym z podstawowych praw przysługujących osobom przebywającym za murami zakładów karnych jest korzystanie z wolności religijnej. Osadzony ma prawo do uczestniczenia w nabożeństwach, nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła, a także do spotkań indywidualnych z duchownymi.

Religia jest bardzo istotnym elementem w procesie resocjalizacji skazanych. Przewodnik duchowy jest nieocenionym wsparciem w trudnych dla osadzonych chwilach, pomaga odnaleźć sens i nadać znaczenie życiu. Dla wielu osadzonych kara pozbawienia wolności jest emocjonalnie bardzo trudnym czasem ponieważ oprócz ograniczenia wolności, znajdują się oni w niecodziennej dla nich sytuacji społecznej, w nieznanym środowisku, w którym panują zupełnie inne zasady.

Skazany przebywając za murami zakładu karnego ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. Może bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchać nabożeństw transmitowanych przez telewizję lub radio. Osadzony ma również prawo do posiadania niezbędnych książek, pism i przedmiotów do wykonywania praktyk religijnych.

Skazany ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku wyznaniowego, a także do spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego związku

wyznaniowego, do którego należy. Duchowni mogą odwiedzać skazanych w pomieszczeniach, w których przebywają.

Należy pamiętać, że korzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad tolerancji ani zakłócać ustalonego porządku w zakładzie karnym.

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani