Zakład Karny we Włodawie

Żołnierzy WiN 19
22-200 Włodawa
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:82 572 68 10
e-mail:zk_wlodawa@sw.gov.pl
widzenia:

W Zakładzie Karnym we Włodawie widzenia odbywają się w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00 do 16:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 515 978 478 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_wlodawa@sw.gov.pl , w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Przeznaczenie

Zakład Karny we Włodawie początkowo przeznaczony był dla młodocianych skazanych i osób odbywających karę po raz pierwszy. Od 1984 roku zaczął pełnić funkcję zakładu typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Po 2000 roku utworzono oddział półotwarty, a od 2012 roku jednostka została przekształcona w zakład karny typu półotwartego. Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, od 1 marca 2017 roku Zakład Karny we Włodawie stał się jednostką typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Od 1 sierpnia 2022 roku w zakładzie funkcjonują oddziały aresztu śledczego.

Historia

Pod koniec lat 60-tych, w nadbużańskiej miejscowości, rozpoczęto budowę zakładu karnego, który wyróżniał się architektonicznie. W 1969 roku zaczęto wznosić żelbetonowe ogrodzenie zewnętrzne, równocześnie montując pawilon mieszkalny i budynki gospodarcze. Prace te były wykonywane głównie przez osadzonych z Zakładu Karnego w Chełmie pod nadzorem tamtejszych funkcjonariuszy. Osadzeni byli zatrudniani na szeroką skalę, głównie poza zakładem karnym, pracując na budowach, w tartaku, przy remontach dróg i pracach porządkowych w mieście.

1 stycznia 1977 roku, decyzją Ministra Sprawiedliwości, powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), produkujące okucia stolarki budowlanej. Dzięki temu zatrudnienie znalazło około 150 skazanych, którzy nie mogli pracować poza zakładem. Jednak zmiany społeczno-ekonomiczne lat 90-tych doprowadziły do upadku firmy i jej likwidacji w 2003 roku.

W 1979 roku, z powodu zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą, utworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, a w 1989 roku Minister Sprawiedliwości powołał Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Trudnym okresem dla zakładu był stan wojenny, kiedy to utworzono ośrodek odosobnienia dla internowanych, funkcjonujący do 26 kwietnia 1982 roku. Wydarzenia te upamiętniono tablicą odsłoniętą 15 grudnia 2014 roku na murze jednostki.

Pojemność

Pojemność zakładu wynosi 765 miejsc.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od września 2012 roku przy Zakładzie Karnym we Włodawie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, kontynuując tradycje Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego dla Pracujących. Centrum oferuje kształcenie w ramach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe dla betoniarzy-zbrojarzy i stolarzy, odpowiadając na potrzeby rynku pracy.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Włodawa | e-Paczka Włodawa | Wypiska Włodawa | Widzenia Włodawa

Zakład Karny we Włodawie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›